Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jacek SOSNOWSKI"

Nadprzewodnictwo w półprzewodnikach DOI:


  W pracy omówiono odkrycia z zakresu występowania nadprzewodnictwa w półprzewodnikach. Materiały te łącząc specyficzne właściwości tych dwóch klas - nadprzewodników i półprzewodników - stwarzają nowe możliwości ich zastosowania, w tym przy konstrukcji przyrządów elektronicznych. Przedstawiono pierwsze, wcześniejsze rezultaty badań półprzewodników nadprzewodzących, w tym przeprowadzone przez autora na selenku lantanu oraz wyniki nowych badań prowadzących do odkrycia nadprzewodników żelazowych, które także oparte są na lantanie i selenie. Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, półprzewodniki, lantan, selen, chalkogenidki Abstract: In the paper are discussed discoveries from range of occurrence superconductivity in semiconductors. These materials connecting peculiar specificities in these two classes - superconductors and semiconductors bring new capabilities of their applications at construction of electronic instruments. In paper are presented first, earlier results of research of superconducting semiconductors, including carried by author of publication on lanthanum selenide and then results of new research leading to discovery of iron-superconductors, which are also [...]

Wpływ nano-rozmiarowych defektów strukturalnych na właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych DOI:


  Wpływ nano-defektów wywołanych domieszkowaniem i napromieniowaniem neutronami na temperaturę krytyczną nadprzewodników Technologia wytwarzania i obszar badań materiałów nadprzewodnikowych stale ulega rozwojowi. Po pierwotnych badaniach pojedynczych metali takich jak ołów, cyna, niob, ind oraz rtęć, w którym to materiale pierwotnie odkryto nadprzewodnictwo, nastąpił okres badań nadprzewodników dwu-składnikowych, jak NbTi i Nb3Sn lub Nb3Ga [1]. Natomiast nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe zaobserwowano w związkach już cztero- składnikowych, takich jak YBa2Cu3O7-x o temperaturze krytycznej 92 K oraz następnie pięcioskładnikowych, opartych na bizmucie o temperaturze krytycznej 108 K, w fazie o składzie Bi2Sr2Ca1Cu2O8-x, zwanej skrótowo Bi-2212 i 125 K, w fazie o składzie Bi2Sr3Ca3Cu3O10-x, opisywanej skrótem Bi-2223. Struktura krystalograficzna cztero-składnikowego nadprzewodnika wysokotemperaturowego na bazie rtęci HgBa2CuO4 przedstawiona na rys. 1, pokazuje jego [...]

Wiry magnetyczne w warstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych DOI:


  Wiry typu ’’naleśnikowatego’’ (pancake) w nadprzewo dnikach wysoko-temperaturow ych Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z wirami magnetycznymi występującymi w warstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Wysokotemperaturowe materiały nadprzewodnikowe, jakkolwiek odkryte już ponad 30 lat temu, dalej ekscytują badaczy i to nie tylko ze względu na niespotykane dotychczas wartości temperatur krytycznych, które obecnie osiągnęły rekordową wartość 203 K w siarczku wodoru H3S pod ciśnieniem 150 GPa [1]. Rekordowe są także magnetyczne pola krytyczne tych materiałów, na co wpływa struktura ich wirów magnetycznych charakterystycznych dla nadprzewodników drugiego rodzaju, których ekstremalnymi reprezentantami są nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Występowanie wirów magnetycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych stwarza także szereg nowych możliwości aplikacyjnych, jak zostanie to pokazane w artykule. Ze względu na warstwową strukturę tych materiałów, wiry magnetyczne także mają wówczas specyficzny płaski kształt pokazany na rys. 1. Rysunek 1. Widok struktury elektromagnetycznej - rozkładu indukcji magnetycznej i prądów w płaskim wirze magnetycznym w wielowarstwowej strukturze nadprzewodników wysokotemperaturowych Na rysunku 1 widoczny jest plaski wir magnetyczny zakotwiczony na nano-defekcie strukturalnym, który może być wywołany napromieniowaniem jonowym w aparaturze jądrowej, obecnością wakansji lub na przykład mikropęknięciami powstałymi podczas nawijania uzwojeń nadprzewodnikowych. Istotny jest na rys. 1 kierunek prądów ekranujących rdzeń wiru w otaczających Wiry magnetyczne w warstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych Magnetic vortices in multilayered HTc superconductors NAUKA PRZEGLĄD TECHNICZNY 8-9/2018 25 płaszczyznach przeciwny do prądu ekranującego rdzeń wiru zakotwiczonego w podstawowej płaszczyźnie. Oznacza to przyciąganie się płaskich wirów l[...]

Wyrzutnie elektromagnetyczne - alternatywny rodzaj napędu DOI:


  Zasada działania wyrzutni elektro magnetycznych Przed ludzkością zawsze istniał problem przemieszczania się pomiędzy różnymi miastami i państwami, rzucania jakimiś przedmiotami, przykładowo oszczepami podczas polowań, co zapewniało ludzkości przetrwanie. Obecnie są stosowane zasadniczo cztery rodzaje technik napędowych: napęd mechaniczny np. stosowany w urządzeniach wiatrakowych w energetyce odnawialnej, napęd termodynamiczny, który łączy układy spalania i systemy parowe, napęd chemiczny stosowany w systemach rakietowych oraz napęd elektryczny, oparty na efektach elektromechanicznych, w skład którego wchodzi właśnie napęd elektromagnetyczny, będący przedmiotem tego opracowania. Napęd elektromagnetyczny stanowić może podstawowy element wyrzutni różnych przedmiotów mechanicznych, którymi będą zarówno małe satelity telekomunikacyjne, rakiety, jak też pociski dalekiego zasięgu. Zasadniczo stosuje się w tym celu dwa rodzaje napędów elektromagnetycznych, jeden oparty na układzie dwóch szyn, po których porusza się element poddany sile Lorentza pod wpływem impulsu prądowego przy stosunkowo niewysokim polu magnetycznym, podczas gdy druga metoda oparta jest na wykorzystaniu silnego impulsowego pola magnetycznego wytworzonego w uzwojeniach elektromagnesów. Rys. 1. Schemat szynowego napędu elektromagnetycznego Wyrzutnie elektromagnetyczne konstruowane są obecnie głównie w Stanach Zjednoczonych i Chinach do wykorzystania w marynarce wojennej, ale także w obronie przeciwlotniczej. Działo elektromagnetyczne wykorzystywane może być w marynarce wojennej, w celach obronnych do zwalczania rakiet oraz przy eksploracji przestrzeni kosmicznej [1-2]. Duża moc i zasięg działa umożliwia wysyłanie z jego pomocą małych satelitów z przyrządami pomiarowymi i zaopatrzeniem stacji kosmicznych. Istotną zaletą jest niski koszt wyrzutu w porównaniu z konwencjonalnymi metodami zapewniającymi te same parametry, jak też duża prędkość wyrzutu i wobec tego duż[...]

Praca na cysternie to praca na wysokości DOI:

Czytaj za darmo! »

Pan T.A. pyta: Czy kierowcy wchodzący na cysternę lub pakę samochodu ciężarowego tylko na chwilę w celu wykonania czynności kontrolnych wykonują pracę na wysokości? Jak ewentualnie należy ich zabezpieczać? Praca na cysternach czy też dachach samochodów albo na przyczepach lub naczepach to - zgodnie z obowiązującymi przepisami - niewątpliwie praca na wysokości (powyżej 1 m od poziomu p[...]

Bezpieczeństwo latania samolotem


  W dobie coraz bardziej powszechnej globalizacji transport lotniczy zaczyna odgrywać znaczącą rolę. Linie lotnicze zachęcają nas do podróży, oferując miłą obsługę i niskie ceny biletów. Ludzie lubią podróże i oczekują, że dostaną się na miejsce docelowe szybko i bezpiecznie, co staje się coraz bardziej możliwe dzięki technice stosowanej w rozwijającym się przemyśle lotniczym. Samoloty w lotnictwie można podzielić na dwie kategorie, zależnie od ich przeznaczenia: wojskowe i cywilne. Zazwyczaj samoloty wojskowe mają swoje lotniska, natomiast lotnictwa cywilnego obsługiwane są przez wiele linii narodowych i międzynarodowych. Niektóre bardziej znane to: niemieckie Lufthansa, francuskie Air France, irlandzkie Ryanair, amerykańskie American Airlines lub United, brytyjskie British Airways, kanadyjskie Air Canada, włoskie Alitalia, szwajcarskie Swiss, rosyjskie Aeroflot i wiele innych. Samoloty cywilne w Polsce obsługiwane są przez Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT), których historia datuje się od 1929 r. Pierwsze międzynarodowe loty (do Bukaresztu) uruchomiono rok później z lotniska mokotowskiego. Eksploatowane były m.in. samoloty typu Junkers F-13, Douglas DC-2, Lockheed L14H i polskiej produkcji PWS-24. W czasie II wojny światowej działalność LOT-u została zawieszona. W 1945 r. rozpoczęto loty samolotami Douglas DC-3 i Lisunow Li-2. Samoloty produkcji radzieckiej Iljuszyn i Tupolew w kolejnych wersjach, kończąc na Ił-62 i Tu-154, służyły wiele lat, a ich wymianę na amerykańskie przeprowadzono w latach 80. XX wieku. Kupowano głównie samoloty firmy Boeing. W 1999 r. LOT rozpoczął eksploatację brazylijskich samolotów Embraer 145, w 2004 r. - Embraer 170, w 2006 r. - Embraer 175. Samolot Airbus 380 Największymi producentami samolotów pasażerskich są dwie konkurujące ze sobą firmy: europejski Airbus i amerykański Boeing. Za największy samolot pasażerski w 2009 r. uznany został Airbus A380. Może on przewozić 835 osób lub - wyposażony[...]

« Poprzednia strona  Strona 2