Wyniki 11-20 spośród 41 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK MOŚCICKI"

ICC rozwija działalność w Ameryce Południowej

Czytaj za darmo! »

ICC - Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż (oryginala nazwa: International Association for Cereal Science and Technology) powołane zostało do życia w 1955 r. w czasie obrad III Kongresu Chleba w Hamburgu w celu ujednolicenia metod badań właściwości fizycznych i chemicznych zbóż i jego przetworów. Od tamtej pory stowarzyszenie znacznie się rozrosło i umocniło swoją pozycję [...]

Opakowania biodegradowalne

Czytaj za darmo! »

Ochrona środowiska bije na alarm z powodu wzrastającej lawinowo ilości zużytych opakowań zalegających wysypiska. Jest to dzisiaj problem społeczny, gospodarczy i ogólnoświatowy. Ilości zużywanych codziennie opakowań są ogromne i stale rosną wraz z rozwojem przetwórstwa spożywczego, zwłaszcza ostatnio w dobie powszechności małych opakowań jednostkowych.Przedstawiona na rys. 1 droga życia opako[...]

Ekspandowanie pasz

Czytaj za darmo! »

W latach 80. ubiegłego stulecia na światowym rynku maszyn służących do produkcji pasz pojawiły się przemysłowe ekspandery. Zasada ich pracy oparta jest na działaniu prasy ślimakowej, przy czym tłoczony materiał jest dodatkowo poddawany obróbce termicznej. Zakres aplikacji tych urządzeń z roku na rok rozszerza się. Początkowo ograniczał się głównie do obróbki wstępnej przed granulowaniem pasz, o[...]

VICTAM INTER NATIONAL 2011


  Światowe targi maszyn i urządzeń przemysłu zbożowo-paszowego VICTAM organizowano cyklicznie co dwa lata w halach wystawienniczych Jaarbeurs w U trechcie w Holandii. Ostatnia ich edycja miała miejsce w maju 2007 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odwiedziło je kilka tysięcy gości z 110 krajów z E uropy, Azji, Bliskiego Wschodu i A fryki. Niezależne badania przeprowadzone na zlecenie s-ki Victam wykazały wzrastające zainteresowanie imprezą wyrażane liczbą odwiedzających je gości, pochodzących zwłaszcza z rynków rozwijających się: z sektora petfoodów (+ 60%) oraz Aquafeed (+ 54%), zaś liczba odwiedzających zainteresowanych przetworem biomasy wzrosła nawet dwukrotnie. Jedną z głównych przyczyn tego wzrostu była niewątpliwie chęć uczestnictwa w konferencjach organizowanych w trakcie targów, które zazwyczaj poruszały istotne kwestie nurtujące hodowców, producentów pasz i przetwórców zbóż. Ponadto odwiedzający targi doceniają dużą liczbę wystawców, różnorodność produktów i ofert technologicznych, które wraz z usługami decydują o randze i znaczeniu VICTAM. Są tu eksponowane najnowsze konstrukcje maszyn przetwórczych, organizowane z dużym rozmachem pokazy, to tu można porozmawiać z największymi producentami urządzeń, tutaj spotkać światowych liderów z branży. W ostatnich latach organizatorzy targów postanowili rozszerzyć formułę wystawienniczą organizując wystawy regionalne czy też kontynentalne, i tak np. w tym roku postanowiono zorganizować centralne targi VICTAM International 2011 w Niemczech oraz dodatkowo VICTAM A[...]

Akrylamid w żywności realny problem czy wyzwanie?!


  Akrylamid (akryloamid, 2-propenoamid), C3H5NO - organiczny związek chemiczny należący do amidów (amid kwasu akrylowego), powstaje w sposób naturalny podczas obróbki termicznej wielu rodzajów żywności pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości węglowodanów [1, 3, 5, 7, 30]. W 2002 r. szwedzka organizacja National Food Authority po raz pierwszy ogłosiła, że jej badacze odkryli występowanie akrylamidu w żywności [25, 29]. Wiemy jednak, że związek ten był obecny od dawna. Był on częścią diety człowieka przez tysiące lat, odkąd ludzie zaczęli używać ognia do przygotowywania posiłków. Akrylamid występuje w produktach dostarczających z przeciętną dietą ok. 40% energii - od zup po orzechy, np. gotowane i smażone ziemniaki, produkty zbożowe, kawę, krakersy, oliwki, chleb, szparagi, sok z suszonych śliwek, niektóre suszone owoce. Powstaje podczas gotowania, grillowania, pieczenia lub smażenia żywności niezależnie od tego, czy robimy to w domu, w restauracji, czy w warunkach przemysłowych. Tworzy się w reakcji między asparaginą a cukrami redukującymi w wyniku reakcji Maillarda [23]. Może powstawać już w temp. 120°C, optymalną temp. jego powstawania jest 140-180°C. Jego powszechność sprawia, że niemożliwe wydaje się całkowite wyeliminowanie go z diety. Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności ([...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. I. Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych


  Ekstruzja surowców pochodzenia roślinnego to, w ogólnym zarysie, wytłaczanie materiału sypkiego pod dużym ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze. Wywołuje to w nim istotne zmiany fizykochemiczne, a więc i jakościowe. Proces ten realizowany jest w urządzeniach zwanych ekstruderami, których głównym organem roboczym jest ślimak lub para ślimaków umieszczone w obudowie - cylindrze, przeciskające materiał przez specjalną matrycę instalowaną na jego końcu. Obecnie metodą ekstruzji otrzymuje się różnego rodzaju galanterię spożywczą, jak np.: chrupki, przekąski (chipsy), analogi mięsa, karmę dla zwierząt domowych i ryb. Wzrastająca popularność techniki ekstruzji w światowym przemyśle rolno-spożywczym, a zwłaszcza jej utylitarne znaczenie, skłoniła wielu polskich producentów do jej wdrożenia na skalę przemysłową w oparciu o rodzime surowce oraz szczegółową kalkulację ekonomiczną odpowiadającą naszym warunkom. Ekstruzja daje szansę wykorzystania surowców nie mających dotychczas większego znaczenia gospodarczego lub wręcz odpadowych. W ten sposób krajowy rynek jest wzbogacany o produkty nowego typu, bardzo atrakcyjne dla konsumenta, zwłaszcza dzieci, no i co najważniejsze - gotowe do spożycia. Istotnym z punktu widzenia praktyki jest fakt, że proces ten może być bardzo łatwo wdrożony, nie wymaga zbyt wysokich nakładów  nansowych, aparaty są bardzo łatwe w obsłudze oraz mają wielorakie zastosowanie. Na przykładzie produkcji zbożowych chrupek o zróżnicowanych kształtach i smakach przedstawię Państwu w ogólnym zarysie opis technologii ekstruzji oraz niezbędny zestaw maszyn przetwórczych. Przygotowanie surowca Przygo[...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. II . Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstrudowanych


  Ekstruzja surowców pochodzenia roślinnego to, w ogólnym zarysie, wytłaczanie materiału sypkiego pod dużym ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze. Wywołuje to w nim istotne zmiany fizyczne i chemiczne, a więc i jakościowe. Materiał po przetłoczeniu przez otwory matrycy gwałtownie ekspanduje, a otrzymany ektrudat ma budowę zbliżoną do plastra miodu, którą kształtują wiązki stopionych włókien białkowych. Do najpopularniejszych surowców skrobiowych używanych w ekstruzji należą: produkty zbożowe otrzymywane z pszenicy, kukurydzy i ryżu oraz skrobia i susz ziemniaczany. Pozostałe przetwory zbożowe uzyskiwane z ziarna żyta, jęczmienia, owsa czy gryki są wykorzystywane w mniejszym zakresie, najczęściej w celu wzbogacenia smaku lub poprawy własności funkcjonalnych ekstrudatów. W przypadku produkcji tzw. teksturatów białkowych, oznaczanych w literaturze symbolem TVP (texturised vegetable proteins), surowcami strukturotwórczymi są śruty poekstrakcyjne nasion roślin oleistych (soja i słonecznik), mąka grochowa lub bobikowa oraz frakcje białkowe zbóż, np. gluten pszenny. Jedną z podstawowych właściwości fizycznych surowców, mającą ogromne znaczenie technologiczne w ekstruzji, jest stopień ich rozdrobnienia. Typowymi formami stosowanymi w przetwórstwie ekstruzyjnym są: grysiki, kaszki, semoliny i mąki, przy czym w każdej z tych grup występują ściśle określone klasy granulometryczne, wymagane przez producentów wyrobów ekstrudowanych. Wymagania te dotyczące stopnia rozdrobnienia komponentów związane są bezpośrednio z typem urządzeń produkcyjnych, tzn. jakich używamy ekstruderów: jedno- czy dwuślimakowych, autogennych czy izotermicznych oraz w zależności od asortymentu produkcji. Tzw. surowce twarde zwykle oferowane są w postaci grysu, kaszek lub semoliny; miękkie - w postaci bardziej rozdrobnionej, najczęściej do postaci mąki. Ekstrudery jednoślimakowe z racji swej budowy mają ograniczone możliwości pobierania i transportu mącznych frakcji[...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Część III . Ekstrudery


  Wytłaczanie surowców pochodzenia roślinnego pod dużym ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze wywołuje w przetwarzanych materiałach istotne zmiany fizykochemiczne, a więc i jakościowe. Proces ten zwany ekstruzją, realizowany jest w ekstruderach - urządzeniach, których głównym organem roboczym jest ślimak lub para ślimaków umieszczone w obudowie - cylindrze, przeciskające materiał przez specjalną matrycę instalowaną na jego końcu. W trakcie obróbki ciśnieniowo-termicznej (ciśnienie wytłaczania może dochodzić do 20 MPa, zaś temperatura gęstwy do 200oC) materiał jest mieszany, zagęszczany, ściskany, upłynniany i uplastyczniany w końcowej strefie aparatu (rys. 1). Zakres zmian fizycznych i chemicznych w obrabianych surowcach zależy w głównej mierze od przyjętych parametrów procesu ekstruzji oraz konstrukcji ekstrudera, czyli jego możliwości aplikacyjnych.Istnieje wiele umownych metod klasyfikacji ekstruderów, ale z praktycznego punktu widzenia najistotniejszy jest podział uwzględniający trzy czynniki: 1) sposób generowania energii mechanicznej zamienianej w trakcie procesu wytłaczania w cieplną, tu wyróżniamy 3 typy ekstruderów: - autogenne (źródłem ciepła jest tarcie cząsteczek surowca wywołane obracającym się z dużą prędkością ślimakiem), - izotermiczne (podgrzewane), - politropowe (mieszane); 2) ilość generowanej energii mechanicznej, tu wyróżniamy 2 typy: - ekstrudery niskonaprężeniowe wytwarzające stosunkowo mało naprężeń ścinających, - ekstrudery wysokonaprężeniowe - generujące duże ilości energii mechanicznej i naprężeń ścinających; 3) budowę zespołu plastyfikującego (ślimak z cylindrem), tu wyróżniamy 2 podstawowe typy ekstruderów: jednoślimakowe i dwuślimakowe (rys. 2), przy czym zarówno cylinder jak i ślimak mogą być w obu przypadkach wykonane w wersji monolitycznej, tzn. wykonane z jednego elementu lub zbudowane z elementów składowych - tzw. modułów.Są to urządzenia o stosunkowo prostej budowie, w których zadaniem [...]

ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. VI. Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej


  Płatki zbożowe (w tym kukurydziane), wyroby typu musli, drobne chrupki w formie kuleczek, pierścionków czy muszelek to najpopularniejsze obecnie wyroby określane jako zbożowa galanteria śniadaniowa lub bardziej skrótowo - zboża śniadaniowe (fot. 1). wyroby te zyskały ogromną popularność w krajach wysokorozwiniętych ze względu na ich walory smakowe i dietetyczne. są łatwe w użyciu i nie wymagają gotowania, nic zatem dziwnego, że również i polscy konsumenci docenili ich walory. w roku 2011 spożycie tego typu wyrobów w Polsce oszacowano na ok. 1,1 kg na 1 mieszkańca. na tle ue jest to wielkość jeszcze stosunkowo mała, jakkolwiek dynamika rozwoju tego segmentu rynku jest wręcz imponująca. największą popularność na świecie zdobyły płatki kukurydziane, które do dzisiaj są najbardziej poszukiwanym produktem śniadaniowym z tej grupy wyrobów. one też jako pierwsze w naszym kraju w latach 70. XX wieku utorowały drogę gotowym do spożycia wyrobom zbożowym określanym fachowo skrótem rTe. Dynamiczny rozwój tej gałęzi przetwórstwa spożywczego w Polsce nastąpił w zasadzie dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzisiejszą ofertę rynkową można już uznać za bogatą i urozmaiconą, a co najważniejsze jest ona w znakomitej większości przygotowana przez rodzimych wytwórców. Płatki kukurydziane są produkowane dwiema metodami: konwencjonalną oraz przy pomocy ekstruzji. Metoda konwencjonalna polega na wielogodzinnym gotowaniu krojonego ziarna i pomimo wysokiej energochłonności i pracochłonności (patrz rys. 1) jest nadal dominującą technologią produkcji w wielu krajach świata. składa się na to kilka czynników, z których najistotniejsze to tradycja i posiadany kosztowny sprzęt oraz możliwość zachowania charakterystycznego smaku, barwy i tekstury płatków. Do tego przyzwyczaili się konsumenci. Pojawienie się techniki ekstruzji zrewolucjonizowało w pewnym sensie produkcję płatków, które można teraz wytwarzać znacznie taniej, są bardziej reg[...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. VII . Produkcja pelletów


  Poza ekstrudowanymi chrupkami kukurydzianymi i zbożową galanterią śniadaniową producenci żywności oferują szeroki asortyment nowej generacji przekąsek, tj. smażonych snacków ziemniaczanych i zbożowych. Ich produkcja odbywa się dwuetapowo: w pierwszej fazie wytwarzane są jako tzw. pellety (produkowane najczęściej przez wyspecjalizowane firmy), które w drugim etapie są wysmażane przez producentów finalnych snacków. Oni je także uszlachetniają nanosząc dodatki smakowe, pakują i dostarczają do handlu detalicznego. Pellety są to ekstrudowane półprodukty wytwarzane z mieszanek różnorodnych surowców skrobiowych, głównie z mąki pszennej, kukurydzianej oraz przetworów ziemniaczanych (fot. 1). Można je z łatwością przechowywać w suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy. Ich gęstość nasypowa wynosi od 0,3 do 0,4 g×cm-3 (10 razy większa niż produktów gotowych do spożycia), a wilgotność z reguły nie przekracza 8%. Wyroby te przygotowuje się do konsumpcji dwojako. Najczęściej smaży się je w oleju w specjalnych urządzeniach smażalniczych lub poddaje wyprażaniu w toasterze przy pomocy gorącego powietrza. Można je również smażyć na patelni w warunkach domowych ale nie gwarantuje to otrzymania snacków o odpowiedniej jakości (niestabilność utrzymania temperatury smażenia). Jak już wspomniałem, do produkcji pelletów wykorzystuje się szereg różnych surowców skrobiowych, głównie zbóż i produktów ziemniaczanych. Całkowita zawartość skrobi w recepturze powinna wynosić min. 60%, co gwarantuje otrzymanie snacków charakteryzujących się "chrupiącą" teksturą. Przykładem mogą tu być pellety kukurydziane wytwarzane z mąki kukurydzianej o zróżnicowanym stopniu rozdrobnienia. W czasie smażenia pellety kukurydziane łatwo ulegają ekspandowaniu, są lekkie i ,,szeleszczące". W E uropie największą popularnością cieszą się snacki ziemniaczane. Do produkcji pelletów z których są wytwarzane stosuje się przetwory ziemniaczane: skrobię ziemniaczaną (podstawowy skł[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »