Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Lech Czarnecki"

Wymaganie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w odniesieniu do napraw i ochrony konstrukcji betonowych DOI:10.15199/33.2016.11.61


  Wykazano, że naprawy powinny nie tylko przywracać obiektowi stan użytkowania i służyć przedłużeniu jego trwałości. Obiekt naprawiony powinien odznaczać się podwyższonym stopniemzrównoważenia. Ponadto, sama naprawamusi odpowiadać definicji naprawy zrównoważonej. Istnieje potrzeba opracowania kryteriów doboru naprawy wg minimum zużycia energii i masy oraz minimalnego oddziaływania na środowisko podczas jej przeprowadzania. Słowa kluczowe: konstrukcje, beton, naprawy, ochrona, zrównoważenie, kryteria doboru.Ponad 50% populacji świata żyje w miastach, które zajmują ok. 2% powierzchni planety, ale konsumują aż 75% energii i emitują 75% gazów cieplarnianych. Konieczny stał się więc racjonalny rozwój infrastrukturymiast, a szczególne wyzwania - w tym wewnętrznie sprzeczne, konfliktogenne - są formułowane wobec obiektów istniejących. Wiele naturalnych źródeł masy i energii jest ograniczonych. Jedynym nieograniczonym zasobem jest ludzka kreatywność w poszukiwaniu sposobów przezwyciężania tych ograniczeń. Do źródeł odnawialnych można też zaliczyć chęć ludzkiego działania. Odpowiedzią jest zrównoważony rozwój [13], w tym zrównoważony rozwój miast, a szerzej - zrównoważony rozwój budownictwa.Występuje tu kilka uwarunkowań, a mianowicie: - uwarunkowania materiałowe; - uwarunkowania energetyczne; - oddziaływania środowiskowe (ekologia); - kształtowanie środowiska wewnątrz budowli (mikroklimat); - oddziaływania społeczne/ekonomiczne. W odniesieniu do przyszłych obiektów budowlanych można przedstawiać różne śmiałe koncepcje, a wierząc w postęp - wręcz utopijne, natomiast w przypadku istniejących budynków wiele problemów/ ograniczeń wynika z samego faktu ich istnienia. Zrównoważenie wymaga utrzymania istniejących obiektów budowlanych - zapewnienia ich trwałości, a zrównoważone budownictwo wielu zmian, zwłaszcza w obszarze gospodarowania energią i oddziaływania na środowisko. Wtym obszarze powstaje[...]

Poprawne słownictwo techniczne ułatwia skuteczną komunikację DOI:

Czytaj za darmo! »

Staraniem Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ukazał się Beton Leksykon, którego autorami są Aleksandr Usherov-Marshak - profesor Charkowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury na Ukrainie, znany i uznany autorytet w obszarze chemii cementu, oraz specjaliści technologii betonu z Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie - profesor nadzw.Marek J.Ciak oraz adiunkt Natalia Ciak. Dzieło liczy łącznie 106 stron, obok bibliografii zawiera 17 załączników,wśród których do szczególnie cennych zaliczyć należy wykaz aktualnych normoraz skrótów i ich określeń w języku polskim i angielskim. W sposób wydzielony podano symbole i ich znaczenie w języku angielskimi polskimzwiązane z naprawą betonu wg PN 1504. Recenzentami wydawniczymi byli profesor Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej i profesor JanMałolepszy zAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Beton Leksykon jest książką szcz[...]

Betony i zaprawy samonaprawialne - krok ku inteligentnym materiałom naprawczym

Czytaj za darmo! »

Naprawa konstrukcji, czyli przywrócenie jej wyjściowego lub wymaganego projektem stanu użytkowania jest często trudna technicznie i kosztowna. Jednym z głównych zadań współczesnej inżynierii materiałów budowlanych jest więc opracowanie materiałów konstrukcyjnych o większej trwałości, których stosowanie zmniejsza częstotliwość niezbędnych napraw. Drugim wyzwaniem jest natomiast poszukiwa[...]

Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu

Czytaj za darmo! »

Karbonatyzacja to zespół przemian fizykochemicznych betonu pod wpływem długotrwałego oddziaływania dwutlenku węgla, który jest stale obecny w powietrzu atmosferycznym, a także w atmosferze wewnętrznej obiektów budowlanych. W atmosferze objętościowa zawartość CO2 wynosi ok. 0,03%, ale w rejonach przemysłowych bądź w ciągach komunikacyjnych może wynosić 0,3%, a lokalnie nawet więcej. Tak [...]

Trwałość żelbetowych pali fundamentowych

Czytaj za darmo! »

Trwałość rozumiana jest jako zachowanie - w przyjętym okresie użytkowania - zdolności do użytkowania obiektu. Innymi słowy jest to zapewnienie użytkowalności obiektu w przewidywanym okresie użytkowania i zakładanych warunkach użytkowania. Norma PN-EN 206-1:2003 określa okres użytkowania jako okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom eksploatacyjnym, dotyczącym tej [...]

Liderzy betonu towarowego wyłonieni po raz piąty!

Czytaj za darmo! »

Piąta edycja kampanii Dobry Beton skłania do refleksji. W 2003 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) zostali - po raz pierwszy - wyłonieni liderzy betonu towarowego. Symboliczną wymowę można było wówczas przypisać faktowi, że wprowadzenie Znaku Jakości Dobry Beton towarzyszyło wprowadzeniu nowej normy na beton - Normy Europejskiej o statusie Normy [...]

Spoiwa wapienne - historia, stan obecny i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Możliwości stosowania wapna w budownictwie wzrastały wraz z poprawą jakości tego spoiwa. Najstarsze - zbliżone do naturalnych - sposoby wypalania kamienia wapiennego były nie tylko mało wydajne, ale dawały też w rezultacie spoiwo złej jakości i bardzo niejednorodne. Prawdopodobnie w 7 tysiącleciu p.n.e. powstały pierwsze piece do wypalania wapna w postaci ziemnych komór, opalanych drew[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »