Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Lech Misiewicz"

Zaprawa w murach z silikatów

Czytaj za darmo! »

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim borykamy się na budowach, jest odpowiedni dobór zaprawmurarskichdookreślonych elementówmurowych.Wciągu ostatnich kilkunastu lat w technologiach budowania nastąpiło bardzo dużo zmian. Związane są one z konstrukcją budynków i stosowaniem zupełnie nowych materiałów. Tradycyjne układy ścianowe zmurami, wktórychwystępowały zasadniczotylko naprężenia ściskające, zastępowane sąkonstrukcjami szkieletowymi,wktórych rolamuru jest sprowadzana do funkcji oddzielającej. Mur jako ściana wypełniająca poddany jest głównie obciążeniompoziomym i w związku z tym nie można do jego projektowania iwykonania bezkrytycznieprzenosić doświadczeńześciskanych ścian konstrukcyjnych. Na tę zmianę wynikającą z funkcjimuru nałożyło się całkowite odejście [...]

Izolacyjność akustyczna murowanych ścian międzymieszkaniowych

Czytaj za darmo! »

Spełnienie wymagania ochrony przed hałasemjest jednymz najczęściej spotykanych problemów w budownictwie wielorodzinnym w Polsce. Pomimo że obowiązujące wymagania zawarte w PN-B-02151-3 określają minimalną izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy dwoma mieszkaniami na niskim poziomie (R’A1 ≥ 50 dB), to jak wynika z badań, w znaczącej większości przypadków nawet to wymaganie nie jest spełnione.W przypadku gdy podczas użytkowania zostanie stwierdzone niedostateczne spełnienie wymagania ochrony cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego, a nawet bezpieczeństwa konstrukcji, to ewentualne wzmocnienie czy poprawienie parametrów jest najczęściej związane z akceptacją kosztów. W przypadku niedostatecznej izolacyjności akustycznej często jedynym rozwiązaniem zapewniającym wye[...]

Prowadzenie robót murowych w warunkach zimowych


  Jeszcze w połowie XX wieku dla wszystkich budujących oczywiste było dopasowanie procesu budowlanego do pór roku. Prace przy konstrukcji budynku prowadzono od wiosny do jesieni. Przed zimą osiągano stan surowy zamknięty i do wiosny prowadzono prace wewnątrz obiektu. W tym czasie budynek "dopasowywał się" do podłoża (ewentualne zarysowania) oraz miał czas w znacznym stopniu wyschnąć. Obecnie skracanie czasu budowy, a często również rozpoczynanie jej jesienią powoduje, że roboty murowe wykonywane są zimą. Wymaga to od wszystkich osób odpowiedzialnych za budowę znacznie większego zaangażowania w nadzór nad pracami. Podstawowe zasady W Polsce należy się liczyć z możliwością wystąpienia warunków zimowych w okresie od końca października do początku kwietnia. Jest to dokładnie ten samokres, w którymkażdy rozsądny kierowca zmienia w swoim samochodzie opony na zimowe. Jeżeli istnieje konieczność wykonywania robót murowych w okresie występowania niskiej temperatury, to niezależnie od zastosowanychmateriałów (wszystkie rodzaje elementów murowych i zapraw) oraz technologii wykonania należy je przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Niska temperatura opóźnia, a często przerywa proces wiązania zaprawy, a tym samym połączenie zaprawy z elementami murowymi. Każda decyzja o prowadzeniu prac w okresie zimowympowinna być podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Zasady wykonywania prac w tym okresie wynikają z jednej strony ze sztuki budowlanej, ale są również uregulowane odpowiednimi normami, instrukcjami i wytycznymi. Przyjmuje się, że w temperaturze poniżej +5 °C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych) nie powinno się wykonywać robót murowych. Można przyjąć, że jeżeli średnia temperatura powietrza będzie nie niższa niż +5 °C, to po ok. tygodniu nowo wzniesiony mur (na zaprawie tradycyjnej) będzie odporny na działanie nawet bardzo silnego mrozu i osiągnie również in[...]

Rynek materiałów ściennych w Polsce w 2010 roku


  Po słabszym w stosunku do lat ubiegłych 2009 r. w roku ubiegłymsprzedano ok. 10,7mlnm3 materiałów budowlanych do wznoszenia ścian, co oznacza +3% wzrost sprzedaży, licząc rok do roku. Wielkość sprzedaży była porównywalna z 2006 r. poprzedzającym krótki okres gwałtownegowzrostu.Ciekawe, że chociaż pod względemwielkości sprzedaży był to trzeci wynik roczny pierwszej dekadyXXIwieku, to niewielu producentów materiałów ściennych było zadowolonych z uzyskanych wyników. Beton komórkowy nadal jestmateriałemnr 1wPolscewśródwyrobówściennych z udziałemw rynku na niezmieniającym się od kilku lat poziomie niewiele powyżej 40% (rysunek 1). Swoją pozycję utrzymuje również drugimateriał, ceramika, który ma ok. 30% udziału. Znaczny wzrost w 2010 r. (+20%), w stosunku do roku poprzedniego, zanotowały silikaty, przekraczając pierwszy raz od dwudziestu lat granicę 10%. Należy również zauważyć, że w kolejnym roku rośnie łączny udział w budowanych ścianach wyrobów z betonu kruszywowego (prefabrykaty, betonmonolitycznywylewany na budowie i bloczki), który osiągnął prawie 15%. Połowa sprzedanego betonu komórkowego znalazła zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. Szacuje się, że beton komórkowy był materiałem, z którego wykonano ściany 50% tego rodzaju budynków. Był to również podstawowy materiał przy wykonywaniu modernizacji (37%) o[...]

Prowadzenie robót murowych w okresie letnim


  Jednym z podstawowych celów wykonawcy konstrukcji murowych powinno być stworzenie takich warunków, w których zaprawa trwale połączy elementy murowe i jednocześnie w odpowiednim czasie mur osiągnie właściwości założone przez projektanta budynku i inwestora. Pory roku i związane z nimi warunki pogodowe nie powinny być zaskoczeniem dla osób odpowiedzialnych za organizację i realizację procesu inwestycyjnego. W Polsce najbardziej niekorzystnymi do prowadzenia robót murowych są warunki zimowe, mogące trwać nawet od listopada domarca. Najlepszym okresem dla tych robót są wiosna i jesień. Miesiące letnie wydają się okresem dobrym, ale tylko wtedy, jeżeli kierownik budowy będzie przygotowany na ewentualne utrudnienia. Największy wpływ na wykonywanie konstrukcji murowej w lecie mają: temperatura powietrza, opady atmosferyczne,wiatr,wilgotność powietrza. Wpływ warunków atmosferycznych Temperatura powietrza. Niska temperatura opóźnia, a często nawet przerywa proces wiązania zaprawy, a tym samym połączenie zaprawy z elementami murowymi. W związku z tym nie powinno się wykonywać robót murowych w temperaturze poniżej +5 °C. Także wysoka temperatura nie jest korzystna i może spowodować, że mur nie osiągnie zakładanych właściwości. Prawidłowy przebieg p[...]

Wykonanie murów zgodnie z Eurokodem 6


  Konstrukcje murowe są najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykonywania ścian w Polsce. Niestety bardzo rzadko spotyka się projekty zawierające obliczenia statyczne czy też wyczerpujące informacje techniczne i wskazówki dotyczące wykonania murów danego budynku. Projektant w fazie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę najczęściej ogranicza się do określenia na rysunkach położenia i wymiarów murów, a w opisie do stwierdzenia, że mury należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami lub zaleceniami i wytycznymi producenta elementów murowych. Kolejnym etapem przygotowania inwestycji do realizacji powinno być opracowanie projektu wykonawczego konstrukcjimurowych. Z różnych powodów takie projekty są jednak rzadkością. W tej sytuacji wykonawca muruje ściany, tak jak potrafi, często nie mając podstawowej wiedzy o obowiązujących wymaganiach.Zasady podane w Eurokodzie 6 (EC 6) nie odbiegają w zasadniczy sposób od tych, które podaje norma murowa PN-B 03002:2007. Jednak jak pokazuje praktyka, znajomość tych zasad wśród wykonawców, ale też nadzoru i projektantów jest bardzo słaba, co prowadzi do błędów i nieporozumień wpływających na jakość oraz koszty wykonania i eksploatacji konstrukcji murowych, ale w konsekwencji całych budynków. W Eurokodzie 6 część 1-1 rozdz. 8 (EC 6-1-1 rozdz. 8) zostały podane wymagania konstrukcyjne, a w części 2 (EC 6-2) projektowe (czynniki wpływające na trwałość muru oraz dobór materiałów), przechowywanie, przygotowanie i stosowaniemateriałów namiejscu budowy oraz wykonanie murów wraz z jego ochroną podczas wykonania. Część ścian powinna spełniać określone w projekcie wymagania związane z ochroną przeciwpożarową. WEC 6-1-2 w załączniku B zostały podane tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych odpowiednio do typu i funkcji ściany. Podane w artykule informacje powinny pomóc wykonawcy uniknąć popełniania rażących błędów. W przypadku[...]

Rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2011 roku


  Wzrost sprzedaży materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w ubiegłym roku, w stosunku do 2010 r., był na bardzo niewielkim poziomie (4%). Nie oznacza to jednak, że dla wszystkich firm produkujących i sprzedających materiały budowlane do wznoszenia ścian 2011 r. był przeciętny. Duże różnice wystąpiły zarówno pomiędzy poszczególnymi rodzajami materiałów, jak i pomiędzy poszczególnymi producentami. Polski rynek materiałów ściennych, pomimo że już od wielu lat są na nim obecne największe europejskie firmy, nie jest tak uporządkowany, jak to ma miejsce w większości krajów UE i w innych branżach budownictwa. Nadwyżka zdolności produkcyjnych nad popytem jest obecnie bardzo duża.Wdużej mierze wynika to z nie do końca przemyślanych inwestycji po niewiarygodnie dużej sprzedaży w 2007 r.Wykorzystanie zdolności produkcyjnych całej branży waha się w zależności od rodzaju materiału od 50 do 60%. Niektóre z większych firm wstrzymały lub znacznie ograniczyły produkcję niektórych swoich zakładach, ale ponieważ jest dużo małych jednozakładowych firm produkujących bloczki czy cegły i to często na bardzo przyzwoitym poziomie technicznym i przy stosunkowo niewielkich kosztach, ceny sprzedaży są niskie i nie satysfakcjonują praktycznie żadnego z producentów. Beton komórkowy jest nadal materiałem nr 1 w Polsce z udziałem w rynku, na niezmieniającym się od kilku lat poziomie ok. 40% (rysunek 1).Warto zaznaczyć, że Polska jest również największym producentem betonu komórkowego w Europie, a parametry techniczne i jakość wyrobów dużej części producentów nie odbiegają od dobrego poziomu europejskiego. Wyrazem uznania dla wysokiej pozycji polskiego betonu komórkowego w skalimiędzynarodowej jest to, że w 2011 r. odbyła się w Bydgoszczy V Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego. Przed dziesięciu laty wyznacznikiem jakości i poziomu technicznego producenta betonu komórkowego była umiejętność seryjnej i powtarzalnej produkcji od[...]

Rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2012 roku


  Wielu producentów materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce nie będzie dobrze wspominało wyników osiągniętych w 2012 r., ponieważ zanotowali nie tylko spadek produkcji, ale również znaczny spadek sprzedaży, a przede wszystkim wyraźny spadek cen. W tej sytuacji dla większości firm 2012 r. był kolejnym rokiem strat. Główną przyczyną takiej sytuacji było wyraźne zahamowanie inwestycji w budownictwiemieszkaniowymwielorodzinnym, ale również jednorodzinnym. Znacznie ograniczono również inwestycje ze środków publicznych. Boleśnie odczuły to również firmy budowlane zajmujące się wznoszeniem ścian, ich tynkowaniem i ocieplaniem. Wzwiązku z tym, że w ostatnich latach wybudowano bardzo wiele nowych domów i mieszkań, w 2012 r. przyszedł czas na ich wykańczanie i wyposażanie. Ograniczenia sprzedaży materiałów ściennych spodziewali się wszyscy producenci, ale skala spadku była dla większości sporym zaskoczeniem, szczególnie dla tych firm, które nie zadbały w pierwszych miesiącach roku o zamówienia na drugie półrocze albo próbowały, nie zważając na nadchodzący kryzys, bezkrytycznie podnosić ceny. W 2012 r. wykorzystanie zdolności produkcyjnych całej branży, w zależności od rodzaju materiału, było na poziomie 40 - 60%. Obecny poziom cen materiałówbudowlanych dowznoszenia ścian w Polsce nie satysfakcjonuje żadnego z producentów i jest znacznie niższy niż w większości krajów UE. Spadek sprzedaży materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w stosunku do roku poprzedniego osiągnął poziom 13%, czyli był podobny do spadku w latach 2008 i 2009 (rysunek 1). W efekcie wielkość całego rynku wyniosła niewiele ponad 10 mln m3, czyli podobnie jak w 2009 r. Beton komórkowy pozostałmateriałem nr 1 z udziałemw rynku na niezmieniającym się od kilku lat poziomie, tj. ok. 40%(rysunki 2 i 3). Pomimo że spadek produkcji i sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 12%, to Polska jest nadal największym producentem betonu ko[...]

Ściany działowe - wymagania


  Ściany działowe jako ściany wypełniające są nienośnymi przegrodami budowlanymi, czyli niekonstrukcyjnymi elementami budynku. Ich zadaniem jest wydzielanie pomieszczeń lub/i przestrzeni w ramach jednegomieszkania, biura itp.Mogą być wybudowane lub rozebrane w dowolnym momencie eksploatacji budynku. Ściany działowe, najczęściej konstrukcje murowe lub lekkie szkieletowe z okładzinami, przeważniemają grubość do 12 cm.Muszą mieć również zapewnione odpowiednie podparcie i zamocowanie pozwalające na przeniesienie wszystkich obciążeń i oddziaływań na konstrukcję budynku. Konstrukcja, wymiary i sposób zamocowania mają znaczny wpływ na sztywność i stateczność ścian działowych. Ściany działowe są projektowane i wykonywane we wszystkich rodzajach budynków. To powoduje, że zakres wymagań, jakie stawia się tym elementom budowlanym, jest bardzo duży. W tym artykule ograniczono się do omówienia wymagań dotyczących ścian działowych w budynkach mieszkalnych i biurowych - kategorie pomieszczeń A i B wg PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach oraz kategorie użytkowania I i II wg ETAG 003 (tabela 1). Z tego względu można przyjąć następujące warunki stosowania: średnią temperaturę powietrza + 5 ÷ + 35 °C (min. 0 °C i maks. + 50 °C) oraz średnią dobową wilgotność powietrza 20 ÷ 75% (sporadycznie do 85%). W 2012 r. Instytut Techniki Budowlanej opublikował instrukcję Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy wytrzymałościowe. Została ona opracowana na podstawie wytycznych do udzielania europejskich aprobat technicznych ETAG 003:1998 (2005) Zestaw wyrob[...]

Rynek materiałów do wznoszenia ścian w 2013 r.

Czytaj za darmo! »

Sytuację, w jakiej po zakończeniu 2013 r. znaleźli się w Polsce producenci materiałów do wznoszenia ścian, można oceniać optymistycznie i pesymistycznie. Optymistycznie, ponieważ pod koniec roku po kilkunastumiesiącach najniższej od dziewięciu lat produkcji i sprzedaży, nastąpiłowyraźne ożywienie i zauważalny wzrost. Pesymistycznie, ponieważ nie tylko wielkość produkcji i sprzedaży osiągnęła wyjątkowo niski poziom, ale przede wszystkim cenywiększości producentówbyły poniżej progu rentowności. To spowodowało, że tylko nieliczni producenci zakończyli 2013 r. "na plusie". Ostatni, właśnie poko[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »