Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY KOLAN"

Properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes


  The paper presents results of studies on mechanical properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT), carried out by means of three-point bending. The density of each obtained composite was determined as well as the electrical conductivity at room temperature. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi, wyznaczone przy pomocy próby trójpunktowego zginania. Określono gęstość każdego z otrzymanych kompozytów, a także wyznaczono przewodność właściwą w temperaturze pokojowej. Key words: polymer composites, carbon nanotubes, mechanical strength Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanorurki węglowe, wytrzymałość mechaniczna.Introduction. Carbon nanotubes are a material of huge potential, showing excellent electrical and mechanical properties and also a significant chemical resistance [1]. They have extremely high mechanical properties: the tensile strength up to Rm @ 500 GPa, and the modulus of elasticity reaches E @ 7-8 TPa. At a small diameter (1÷80 nm) and a high aspect ratio (L/D even above 10 000) they are an attractive reinforc- ing material for polymers, ceramic materials and metals [2]. Certain types of nanotubes reveal metallic, while the majority - semiconductor properties. Electrical properties are affected by carbon nanotubes diameter and chirality [3, 4]. Such materials may be defined as nanocomposites, which consist of two or more phases (continuous and dispersed) with clear interfaces, of which at least one dispersed component features at least one dimension in a nanometric[...]

Charakterystyka bainitycznej stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) DOI:10.15199/28.2015.4.5


  The paper presents the characterization of bainitic 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel on the basis of independent study and literature data review. The T24 steel is mostly designed for elements of membrane walls of the power units working in the so-called supercritical parameters. Performed characteristics of T24 steel included the analysis of: the chemical composition (Tab. 1), heat treatment (Tab. 2), microstructure (Fig. 3 and 6) and mechanical properties (Fig. 4 and 5). Moreover, the processes of degradation of the microstructure in T24 steel during ageing/creeping process and its influence on mechanical properties were presented. The paper also includes the description of weldability of the steel, the problems connected with cracking of its homogeneous joints . Key words: T24 steel, microstructure, mechanical properties, weldability. W pracy na podstawie badań własnych oraz przeglądu literatury przedstawiono charakterystykę bainitycznej stali 7CrMoVTiB10-10 (T24). Stal ta jest przeznaczona głównie na elementy szczelnych ścian w blokach energetycznych o parametrach nadkrytycznych. Charakterystyka stali obejmowała analizy składu chemicznego, obróbki cieplnej, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych. Ponadto przedstawiono procesy degradacji mikrostruktury stali T24 podczas procesu starzenia/pełzania i ich wpływ na jej właściwości mechaniczne, a także spawalność tej stali oraz problemy związane z pękaniem złączy jednorodnych. Słowa kluczowe: stal T24, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, spawalność.1. WPROWADZENIE Wymagania dotyczące ochrony środowiska, głównie związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, przyczyniły się do zapotrzebowania przemysłu energetycznego na nowe gatunki stali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest m.in. niskostopowa stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 (T24) przeznaczona na ściany szczelne bloków energetycznych. Jednak zbyt szybkie wdrożenie tej nowej i pozornie łatwo spawalnej stali przyczyniło się do liczny[...]

« Poprzednia strona  Strona 2