Wyniki 11-20 spośród 222 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Kowalska"

Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2006 roku

Czytaj za darmo! »

Badania statystyczne przeprowadzone przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zatrudniających 50 i więcej osób, wykazały, że w listopadzie 2006 r. wielkość produkcji 31 grup wyrobów budowlanych (spośród 39 obserwowanych) była wyższa niż w listopadzie 2005 r., ale w porównaniu z październikiem 2006 r. niższa aż w 32 pozycjach. Mniejsza niż przed miesiącem produkcja to efekt[...]

Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2006 roku

Czytaj za darmo! »

Zwstępnych danych GUS 1) wynika, że liczba nowo wybudowanych mieszkań w 2006 r. ukształtowała się na poziomie 2005 r. i wyniosła 114,2 tys., tzn. wybudowano zaledwie 100 mieszkań więcej niż przed rokiem. Na rynku mieszkaniowym panuje jednak znaczne ożywienie, wynikające z bardzo dużego popytu na nowe mieszkania. Bardzo dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym potwierdzają wskaźniki okr[...]

Produkcja wyrobów budowlanych w styczniu 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Wstyczniu 2007 r. zanotowano bardzo dobre wyniki produkcyjne w dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) przedsiębiorstwach przemysłowych produkujących materiały zużywane w budownictwie. Wpłynęły na to dobre (lepsze niż w ub. roku) warunki atmosferyczne i bardzo dobra koniunktura w budownictwie. Wprawdzie miesięczne wielkości produkcji podlegają znacznym wahaniom w czasie i są szc[...]

Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Wzmożony popyt na roboty budowlano-montażowe (dynamika produkcji w stosunku do ub. roku o 58,4%) znajduje wyraźne odzwierciedlenie w efektach produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych wytwarzających materiały stosowane w budownictwie. W okresie styczeń - luty 2007 r. duże przedsiębiorstwa przemysłowe (zatrudniające 50 i więcej osób) wykazały bardzo wysoki, w stosunku do analogicznego[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »