Wyniki 11-20 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard RUS"

GRANICA \* ...czyli HiT_ofonowe uzupełnienie w nawiązaniu do publikacji dr inż. Ludmiły Pietrzak "Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych" PG 7/2018 DOI:


  Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przemieszczały się z miejsca na miejsce na ogromnych, nieograniczonych przestrzeniach. Granica pojawiła się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hodować zwierzynę, budować chaty i osiedla. Istnieje hipoteza, że najstarsze wyobrażenie granicy wywodzi się z obrządku uświęconego kultem religijnym, w toku którego kapłan (czarownik) zakreślał w miejscu przebiegu uroczystości linię władania bóstwa. Zakreślony przez nią obszar stawał się świętością, toteż przekroczenie linii traktowano jako sprzeniewierzenie się bóstwu i było surowo karane. Z upływem czasu miejsce mistycyzmu religijnego zajęła praktyka polityczna tworzących się organizacji przedpaństwowych i państwowych czyniąca nienaruszalność granic treścią społeczną. Pojęcie to ukształtowane było już w momencie powstawania Pisma Świętego, w którym dokładnie określono granice ziemi - zgodnie z Wikipedią najstarszą formą jest kudurru (kamień graniczny, stela graniczna). W starożytnej Mezopotamii stela kamienna ozdobiona reliefem w kompozycji pasowej (sceny figuralne, przedstawienia symboliczne) i czasami zawierająca napisy w piśmie klinowym o wysokości do 1 m, stanowiąca świadectwo nadania przez władcę majątku ziemskiego. Znana od III tysiąclecia p.n.e., powszechna w okresie panowania Kasytów. Kudurru zazwyczaj przechowywane było w świątyni, a właściciel otrzymywał kopię na glinianej tabliczce. Stałym elementem płyty było umieszczenie imienia darczyńcy i obdarowanego, a także odwołanie się do bogów. Kudurru były dokumentami poświadczającymi królewskie nadania ziemi członkom rodziny królewskiej oraz dworskim dostojnikom w okresie pa[...]

"Wysokie odznaczenie Polaka" DOI:


  Kolejna perełka: Przegląd Mierniczy nr 2 z 1937 roku - uważam, że tytułowe "Wysokie odznaczenie" to jedyne?, jakie na arenie międzynarodowej otrzymał polski geodeta… jednocześnie uznałem, że należy przytoczyć pełny tekst tej publikacji: W dniu 16 stycznia r. b. [1937 przyp. autora] odbyła się w Paryżu w wielkim amfiteatrze Sorbony uroczystość 56-lecia istnienia Francuskiego Towarzystwa Topograficznego (Socićte de Topographie de France) połączona z rozdawaniem nagród osobom cywilnym i wojskowym za wybitne zasługi i prace w dziedzinie topografii i nauk pokrewnych. W roku bieżącym Towarzystwo przyznało siedem odznaczeń honorowych, z których najwyższą nagrodę ,,Prix du President de la Republique" otrzymał po raz pierwszy cudzoziemiec, Polak, inż. Władysław Surmacki, podpułkownik artylerii w st. sp., b zastępca szefa Wojskowego Instytutu Geograficznego, prezes Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych R. P. i wiceprezes Międzynarodowej Federacji Mierniczych. Ppułkownik inż. Władysław Surmacki, Prezes Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych R.P., Prezes Związku Polskich Zrzeszeń Mierniczych, Wiceprezes Międzynarodowej Federacji Mierniczych odznaczony nagrodą Prezydenta Republiki Francuskiej. Uroczyste posiedzenie Towarzystwa odbyło się pod przewodnictwem generała Dcnain, b. ministra lotnictwa, znanego w Polsce, gdzie spędził lat kilka, jako szef wojskowej misji francuskiej, w obecności wiciu wysokich osobistości ze świata naukowego i wojskowego, jak: generałów Perrier i Tilho, członków Akademii Nauk, gen. Larras i pułk. Mornct, członków Akademii Nauk Kolonialnyc[...]

Czy polskie, zabytkowe znaki graniczne … znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? DOI:

Czytaj za darmo! »

W konsekwencji spotkania z dnia 1 lutego br. z prof. Bogusławem Szmyginem (str. 49 PG nr 3 z 2018 r.), Prezes SGP Janusz Walo i Sekretarz generalny SGP kol. Barbara Kosińska, pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. L.dz. 10/120/2018 zwrócili się do Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie międzynarodowych starań o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. E[...]

Wysokie odznaczenie Polaka - cd DOI:


  Powody niniejszej publikacji są trzy: 1. Kiedy w czerwcu br. przeczytałem wzmiankę o otwarciu wystawy czasowej ze zbiorów Głównego Urzędu Miar pn. "Zwróć uwagę... na wagę" w słupskim Muzeum Pomorza Środkowego, narodził się pomysł na kolejny odcinek HiT_ofonu. Tym bardziej, że z GUMem MY GEODECI jesteśmy związani od lat… od 100 lat. 2. W bieżącym numerze PG, w kalendarium "nie tylko geodezja" bardzo ważna data: 20 maja 1875 roku powstaje Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) - organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. Mieści się w Sèvres, na zachodnich przedmieściach Paryża, powołane przez międzynarodową Konwencję Metryczną w Paryżu, gdzie powstał wzorzec kilograma i metra [nota bene pierwszy wzorzec METRa na elewacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Paryżu (Plac Vendome) pojawia się w 1796 r.] 3. Jak się okazuje w ostatnim HiT_ofonie zasadnie (celowo? i/lub prowokacyjnie?) postawiono znak zapytania przy przymiotniku niestopniowalnym JEDYNE? [nota bene: znak zapytania w polskiej literaturze pojawił się po raz pierwszy w epoce renesansu w twórczości Jana Kochanowskiego - przyjaciela miernika Grzepskiego]. Dlaczego? Na arenie międzynarodowej inny polski geodeta…, ale po kolei. Przeglądając daty w KALENDARUM 100-lecia POLSKIEJ GEODEZJI (www.sgp100lat.pl), łatwo zwrócić uwagę na zbieżne daty: 16 stycznia 1919 r. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych ("Wykonywanie pomiarów podstawowych kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne dla sporządzenia map katastralnych" powierzono MRP w ustawie z dnia 29.04.1919 r.), a kilka dni później w dniu 8 lutego 1919 r. DEKRET O MIARACH, gdzie m.in. zapisano: "Art. 2. Pods[...]

II zebranie GKHiT... praca wre?! DOI:

Czytaj za darmo! »

16 listopada br., zwołane na podstawie § 7.1. Regulaminu Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP, w warszawskim NOT odbyło się II (prawomocne) zebranie komisji. Po powitaniu uczestników i prezentacji członków komisji, jej przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z działalności za okres luty-październik 2018. Uzupełnieniem w tej części zebrania były wystąpienia: Kol. Tadeusza Szczutko - szefa zespołu ds. znaków historycznych, który p[...]

Wystawa "4 BIURKA" hołd gdańskich geodetów na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Wystawa "4 BIURKA" jest powrotem do przeszłości… Nasz jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie, w trakcie którego dokonamy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczymy nowe cele i zadania. Jubileusz SGP jest podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich oraz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło 100 lat od kiedy grupa ludzi pełnych zapału powołała do życia na ziemiach polskich w Warszawie pierwszą organizację zawodową geodetów "Związek Geometrów". W 1914 roku wybucha I WOJNA ŚWIATOWA z udziałem mocarstw rozbiorowych, co dopr[...]

...historia POLSKIEJ, niepodległej GEODEZJI w przestrzeni ostatnich...100 lat? DOI:


  MOTTO: Pierwszym wyDZIELONYm obszarem na Ziemi był EDEN (działka?). Wypędzając Adama i Ewę z Raju, powiedział Pan "...i odtąd ziemię przeMIERZać będziecie" " wprawdzie początkowo kr okami, ale... W wolnym tłumaczeniu: STARY TESTAMENT - Księga Rodzaju - Upadek pierwszych ludzi.Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest kompilacją pięciu wydawnictw określonych w LITERATURZE na końcu artykułu. Zatem nie stanowi nowych treści, a jest jedynie podkreśleniem, subiektywnym podkreśleniem, tych zdarzeń w historii naszego Państwa, które mają związek z szeroko rozumianą GEO... Jest zatem trochę o prahistorii, co udowadnia, że jesteśmy najstarszym zawodem świata! Jest opisana pierwsza polska książka-podręcznik do nauki miernictwa z 1566 roku! Jest również opisany okres Królestwa Polskiego! …a przede wszystkim jest udokumentowany tytułowy okres POLSKIEJ, niepodległej GEODEZJI wraz z jego przełomowymi wydarzeniami: ustawa o mierniczych przysięgłych, dekrety z 1945 i 1952 roku, uprawnienia geodezyjne! …i nasze Prawo geodezyjne i kartograficzne! Wszystko to w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które z mocy historycznych zdarzeń stało się następcą naszych pr otoplastów... ...praPOCZĄTEK Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przeMIERZały ogromne przestrzenie, przemieszczały się z miejsca na miejsce po ogromnych, nieoGRANICzonych terenach. Ojcem Słowian był Negno - potomek Jafeta (syn Noego), który zrodził czterech synów, z których pierworodnym był Wandal, od którego wywodzą się Wandalici, zwani obecnie Polakami. Czyli Wandalici, Lechici, Polanie, Polacy zamieszkują swoją ziemię już od ponad 10 tys. lat - wśród nich: Żerdnicy, Komornicy graniczni, Jeometrzy, Miernicy, GEODECI ?! Pojęcie granicy pojawiło się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hod[...]

13 lutego 1857/ 6 grudnia 1862 \* ...czy to POCZĄTEK RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO polskich MIERNICZYCH? DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przełomie XVIII/ XIX wieku powstało wiele towarzystw naukowych i organizacji zawodowych (na przykład Towarzystwo Królewskie i Towarzystwo Prawnicze). Grupy nazywające siebie inżynierami cywilnymi spotykały się od kilku lat pod koniec XVIII wieku, w szczególności z Towarzystwa Inżynierów Budownictwa, utworzonego w 1771 roku przez Johna Smeatona (przemianowanego po jego śmierci na Smeatonian Society). W Polsce rozbiorowej pierwsze publiczne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się w dniu 23 listopada 1800 roku w Warszawie. Pierwszą światową inicjatywę powołania instytucji, w duchu samopomocy i do skupiania się "cywilnej inżynierii" podjęli w 1818 roku trzej młodzi inżynierowie: Henry Robinson Palmer (23 lat), James Jones (28 lat) i Joshua Field (32 lata), którzy zorganizowali spotkanie inauguracyjne 2 stycznia 1818 roku w londyńskim Kendal Coffee House na[...]

KOBIETY \* zjawisko Matyldy i efekt haremu...czyli HiTofonista na 8 marca w hołdzie GEO_kobietom DOI:

Czytaj za darmo! »

Zjawisko Matyldy to systematyczne pomijanie udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i przypisywania ich osiągnięć naukowcom- mężczyznom. Ze zjawiskiem Matyldy wiąże się też tzw. efekt haremu tzn. kobiety są słabiej opłacane, mają mniejszą skłonność do rywalizacji i większą do współpracy - często naukowcy zatrudniają całe grupy kobiet, jako współpracowniczki. W starożytności przykładem kobiety objętej zjawiskiem Matyldy była zapewne Hypatia z Aleksandrii (gr. , Yπατία, ur. ok. 355 lub 370 r., zm. w marcu 415 r. w Aleksandrii). To aleksandryjska filozofka neoplatońska, matematyczka, astronom. Córka Teona z Aleksandrii, zwana również "męczennicą nauki". Do historii przeszło niezwykle brutalne morderstwo Hypatii, która została zabita przez tłum chrześcijan - możliwe z inicjatywy sa[...]

...protoplaści jubileuszu? \* DOI:


  Długo zastanawiałem się nad niniejszą publikacją, związaną z jubileuszem 100-lecia POLSKIEJ niepodległej GEODEZJI. Doszedłem do wniosku, że należy oddać hołd "protoplastom" [wg SJP: najstarszy znany przodek, od którego wywodzi się jakiś ród] Poniżej subiektywny wybór 4 osób, które w moim przekonaniu wniosły znaczący wkład… Z lutowego HiT_ofonu: W Poznaniu 13 lutego 1857 roku odbyło się pierwsze zebranie korporacji, nazwanej pierwotnie "Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie", jako niezwykle istotny element w walce o zachowanie polskości. We Lwowie powstaje 6 grudnia 1862 roku Stowarzyszenie Ukończonych Techników (od 1878 roku Polskie Towarzystwo Politechniczne). Założycielem jest m.in. mierniczy Michał Hołejko... - to pierwszy z tytułowych… Niestety nie znalazłem źródeł, na podstawie których można przybliżyć jego sylwetkę… Jan DOŁĘGA-ZAKRZEWSKI (ur. 7.11.1866 r. w Białyszewie, zm. 3.12.1936 r. w Ostrowi Mazowieckiej) - geometra, działacz społeczno-polityczny, publicysta. Urodził się w majątku ziemskim należącym do jego rodziców Szczepana i Józefy ze Smoleńskich. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, władającej licznymi posiadłościami ziemskimi na północnym Mazowszu. Dziadek Jan był dziedzicem Sokołowa, Łęgu, Kosmaczewa i Petrykozów, ojciec Szczepan - Białyszewa, Szczepanek, Ważyna Kmiecego, Piasków Białyszewskich i Mlic Koster. Z rodzinnego domu wyniósł gorący patriotyzm - ojciec wziął udział w powstaniu styczniowym, matka prowadziła działalność społeczno-oświatową na terenie powiatu sierpeckiego. Pierwsze nauki pobierał od zatrudnianych do białyszewskiego dworu guwernerów. Następnie rozpoczął edukację w Gimnazjum Klasycznym w Płocku, które ukończył w 1884 roku. Jako uczeń tej szkoły, a zarazem członek tajnego Koła Młodzieżowego Miłośnik[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »