Wyniki 11-20 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW CZAPLICKI"

Alpaki - atrakcja i nowość w hodowli oraz przetwórstwie wełny w Polsce i świecie DOI:


  Alpaka to gatunek andyjskich zwierząt wielbłądowatych, który wykształcił się w pradawnych czasach. Alpaki są zwierzętami roślinożernymi, różniącymi się od pozostałych znanych nam gatunków zwierząt gospodarskich. Obecnie są już hodowane w wielu krajach świata, w każdym klimacie. Alpaki są zwierzętami średniej wielkości i mają oryginalną budowę ciała z delikatną głową, dużymi oczami i dwudzielną wargą. Głowa jest osadzona na długiej szyi, a tułów na smukłych kończynach. Całe ciało jest pokryte okrywą wełnianą. Alpaki mają niezwykle wydajny system trawienny, pozwalający im przeżyć w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. Mają trzykomorowy żołądek. Odżywiają się najtańszymi paszami gospodarskimi. Oczy alpak są chronione trzema powiekami. Trzecia powieka, tzw. migotka, porusza się w poziomie, od spojówki na zewnątrz oka. Alpaki żyją 15-20 lat. Życie reprodukcyjne alpak jest długie, dzięki czemu hodowla jest długotrwała. Alpaki są inteligentne, odporne na choroby, łatwe w utrzymaniu i nie powodują strat w hodowli [6,7,11,12]. Pochodzenie alpak - rodzina zwierząt wielbłądowatych Rodzina ta zawiera ssaki przeżuwające z rzędu Tylopoda Sub. Obejmuje on Camelini Tribe, w skład którego wchodzi Camelus Genus, a w nim znajduje się Camelus Genus z wielbłądów i dromaderów typu baktrian. Lamini Tribe obejmuje Lama Genus z andyjskich zwierząt wielbłądowatych [2].Są cztery odmiany Lama Genus, tzn. lama (Lama glama), udomowione zwierzę hodowane dla mięsa, włókna i prac pociągowych; alpaka (Lama pacos), hodowane dla włókna; wikunia (Lama vicugna), żyjąca dziko i guanako (Lama guanicoe), również żyjąca dziko [2]. Guanako jest uważane za starszy gatunek Genus Lama, a lama powstała prawdopodobnie poprzez udomowienie guanako, natomiast wg pewnych hipotez alpaka powstała z wikunii. Włókno alpaki z przeszłości Alpaka powstała i była hodowana w pradawnych czasach w celu produkcji włókna i wyrobów, które świetnie wpisują się w zapotrzebowanie na nowoc[...]

Własności surowców wełnianych pochodzenia krajowego

Czytaj za darmo! »

Polskie owczarstwo i produkcja wełny dla przemysłu krajowego przechodziły w ostatnich 30-40 latach szereg przeobrażeń wywoływanych zmianami w polityce rolnej, stanem krajowego przemysłu lekkiego czy strukturą zatrudnienia [7].Na obraz zachodzących przemian składają się kolejne fazy, które można wyodrębnić w rozpatrywanym przedziale czasowym:- w fazie początkowej obserwuje się stały postęp ilości[...]

Polskie owczarstwo - upadek czy przejściowy kryzys

Czytaj za darmo! »

Sytuacja produkcji owczarskiej w naszym kraju jest bardzo trudna. Stan pogłowia owiec w 1986 r. wynosił około 5 mln szt. i w ciągu ostatnich 20 lat obniżył się do poziomu 300÷350 tysięcy [1, 7, 8]. Czynione były starania zarówno ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jak i organizacji oraz instytucji zajmujących się tą gałęzią produkcji zwierzęcej, w kierunku odbudowy pogłow[...]

Wpływ środowiska hodowli owiec na zawartość mikroelementów i właściwości fizyko-mechaniczne wełen

Czytaj za darmo! »

Stan środowiska jest oceniany na podstawie poziomu zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza metalami i mikroelementami (ME) są cząsteczki lotnych pyłów z kopalni, hut, elektrowni, cementowni i innych fabryk przemysłów wydobywczych i przetwórczych występujących w kraju. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, opadając z deszczem lub w postaci suchej na pow[...]

Nowe technologie we włókiennictwie

Czytaj za darmo! »

Na obecną sytuację w polskim przemyśle włókienniczym ma niewątpliwie ogromny wpływ import tanich wyrobów tekstylnych z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin. Aby nasz przemysł mógł funkcjonować w aktualnych warunkach gospodarczych i przy konkurencji wschodniej musi wprowadzać nowe i tańsze technologie wytwarzania oraz nowe produkty o wysokiej jakości. Instytut Włókien Naturalnych od kilku lat pracuj[...]

Technologia prania wełny małych partii z wykorzystaniem generatorów ultradźwięków

Czytaj za darmo! »

Znane i powszechnie stosowane urządzenia do prania wełny potnej to tzw. "lewiatany". Maszyna składa się z kilku wanien połączonych w jeden ciąg technologiczny, wyposażony w przenośniki (widłowe, bronowe). Kąpiel piorąca zawiera roztwory mydła i sody. Pranie odbywa się w ten sposób, że luźne włókno wełniane jest przemieszczane przenośnikami z wanny do wanny w przeciwprądzie do kąpieli piorącej. Ten system prania, stosowany od dawna, posiada szereg wad, do których można zaliczyć dużą wymaganą powierzchnię produkcyjną, stosunkowo niską skuteczność prania, duże ilości zużywanej wody i energii i problem utylizacji ścieków. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technik ultradźwiękowych w różnych dziedzinach przemysłu w tym także w przemyśle włókienniczym [1-4]. Technika [...]

Włókno ze słomy zbożowej


  Wiele znanych surowców włókienniczych jest wytwarzanych z części łodygowych roślin, jak np.: len, konopie, juta itp. Głównym warunkiem pozyskiwania włókien z łodyg roślin jest ich specyficzna budowa morfologiczna. W budowie łodygi włókno stanowi jej najbardziej wytrzymały element konstrukcyjny, zaś pozostała część to fragmenty zdrewniałe, stosunkowo łatwe do usunięcia (paździerze). Zupełnie inną budowę posiada źdźbło słomy zbożowej, w którym łańcuchy celulozowe sklejone razem klejami pektynowymi tworzą przestrzenną strukturę o kształcie rurki. Całe źdźbło jest podzielone na odcinki tzw. kolankami, czyli miejscami zdrewniałymi o specjalnej strukturze. Słoma zbożowa była dawniej wykorzystywana w gospodarstwie domowym do wielu różnych zastosowań. Najczęściej były to tzw. sienniki, czyli wkłady do łóżek spełniające rolę materaca, wkłady do butów czy podściółka dla zwierząt gospodarskich. Jednocześnie drobno pocięta słoma zbożowa, tzw. sieczka stanowiła is[...]

Biodegradowalne włókninowe opaski dla sadzonek w ogrodnictwie i leśnictwie


  Do hodowli sadzonek ogrodnicy i leśnicy stosują różnego rodzaju naczynia (doniczki) wytwarzane z ceramiki lub tworzyw sztucznych oraz opaski (pierścienie) foliowe w formie walca. Opaski foliowe po napełnieniu ziemią i umieszczeniu sadzonek są rozmieszczane na specjalnych tacach wykonanych z tworzywa lub gruncie. Średnice opasek foliowych są tak dobierane, by umożliwić rozwój systemu korzennego sadzonki. Sadzenie roślin do gruntu wymaga wyjęcia sadzonki z doniczki lub rozcięcia i usunięcia foliowej opaski. Czynność ta, poza tym, że jest pracochłonna, to może także powodować uszkodzenia systemu korzennego sadzonki podczas jej "przesadzania" z doniczki lub opaski do gruntu. Dodatkowy problem stanowi pozostająca znaczna ilość zużytych doniczek i opasek foliowych i konieczność ich utylizacji. Istotną wadą doniczek plastikowych i opasek foliowych jest ograniczenie przez nie prawidłowego rozwoju systemu korzennego sadzonki, co powoduje stosunkowo długi okres przystosowania jej po przesadzeniu do gruntu. Pierwsze próby wykorzystania tekstyliów do sadzonek w leśnictwie przeprowadzono w Japonii [1]. W zamkniętych pojemnikach tekstylnych o rzadkiej strukturze i różnych kształtach i wielkościach umieszczano wraz z ziemią nasiona drzew i krzewów leśnych. Takie pojemniki umieszczano w specjalnym urządzeniu podwieszan[...]

Technika ultradźwiękowa w mokrych procesach włókienniczych


  The paper presents the possibilities of application of ultrasounds in wet textile processes and particularly in scouring processes. The first attempts of ultrasound scouring were carried out on the delicate alpaca fibres with the use of special adapted device of POLSONIC Company. Positive results were obtained and the techniques of scouring of these fibres on the industrial scale was developed (implementation 2011) The investigation in the Research Institute POLMATEX CENARO on the scouring of delicate textile products (silk) on the SONIC-14 device was carried out with the positive results. The initial attempts of scouring, i.e. handkerchiefs and scarves made of natural silk were made. These products did not undergo damages after scouring process and were kept initial shape and structure. Very good quality and effectiveness of scouring was obtained, too. Wstęp Od wielu lat obserwuje się intensywny rozwój technik ultradźwiękowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle włókienniczym [3 - 9]. Technika ultradźwiękowa we włókiennictwie znajduje zastosowanie przede wszystkim w mokrych procesach włókienniczych. Najbardziej powszechne zastosowania mają ultradźwiękowe urządzenia myjące [1]. Zjawiskiem fizycznym, jakie zachodzi podczas mycia ultradźwiękowego jest kawitacja. Zjawisko to polega na formowaniu się w cieczach bardzo drobnych pęcherzyków próżniowych, ich pulsowaniu i implozji [2]. Kawitacja występuje wówczas, gdy ciecz jest poddana działaniu zmiennego ciśnienia. Może być wytwarzana przez fale ultradźwiękowe[...]

Włókniny wełniane jako ekologiczne wkłady do ekskluzywnych wyrobów tekstylnych

Czytaj za darmo! »

Polskie owczarstwo i produkcja wełny krajowej dla przemysłu wełniarskiego w ostatnich 30 latach przechodziło różne fazy przeobrażeń. Obraz tych przeobrażeń jest następujący: - początkowo stały postęp ilościowy i jakościowy tej gałęzi gospodarki, - osiągnięty stan kulminacji i zatrzymanie się rozwoju ilościowego pogłowia owiec przy jednoczesnej poprawie wydajności wełny, - stan upadku w now[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »