Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERA MAKULSKA"

Dostosowanie wykładzin podłogowych do warunków eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Materiały wykładzinowe przeznaczone do stosowania na posadzki w obiektach budowlanych o różnych warunkach użytkowania powinny charakteryzować się odpowiednimi do tych warunków właściwościami technicznymi, jak również odpowiednimi walorami estetycznymi. Płytki ceramiczne podłogowe są powszechnie stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym, jak również w obiektach specjalnych,[...]

Oznakowanie CE płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Sporo czasu już upłynęło od wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych. Ukazało się wiele publikacji wyjaśniających powiązania poszczególnych ustaw i rozporządzeń z postanowieniami Dyrektywy 89/106/EWG i wynikającymi z niej konsekwencjami, ale jak pokazuje praktyka wiele nieporozumień i niejasności powoduje oznakowanie CE. Wspomniana[...]

Płytki ceramiczne na okładziny zewnętrzne

Czytaj za darmo! »

Materiały stosowane na okładziny zewnętrzne muszą być odporne na warunki atmosferyczne; w naszym klimacie jest to przede wszystkim duża ilość opadów oraz zmienność temperatury, od bardzo wysokiej do ekstremalnie niskiej. Ponadto okładziny zewnętrzne mogą być narażone na intensywne ścieranie, powodowane ruchem pieszym lub kołowym o różnym nasileniu oraz zanieczyszczeniem ostrymi materi[...]

Wskazówki dotyczące doboru płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Projektowanie i wykonawstwo okładzin z zastosowaniem płytek ceramicznych wymaga znajomości podstawowych zasad doboru wyrobów odpowiednich do miejsc przeznaczenia. Płytki ceramiczne powinny spełniać dwie podstawowe funkcje: pierwsza to funkcja estetyczna, druga użytkowa. Obie są bardzo ważne i muszą być traktowane kompleksowo. Żadnej z nich nie można pominąć, gdyż w równym stopniu gwarantują uz[...]

Płytki ceramiczne do prac remontowych na tarasach i balkonach

Czytaj za darmo! »

Problem doboru ceramicznych materiałów okładzinowych do takich obiektów budowlanych jakimi są tarasy, balkony, czy wszelkie powierzchnie zewnętrzne powraca regularnie na wiosnę każdego roku. Tarasy i balkony są obiektami odkrytymi lub częściowo zadaszonymi, a więc narażonymi na bezpośrednie oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych. Niezwykle ważne jest więc, aby przy ich projektowa[...]

Sprzedaż płytek ceramicznych w świetle obowiązujących przepisów

Czytaj za darmo! »

Wiele pytań, które trafiają do redakcji "Wokół Płytek ceramicznych", wskazuje jednoznacznie na występowanie niejasności dotyczących możliwości i sposobu reklamacji płytek ceramicznych. Uzasadnione wydaje się więc przypomnienie obowiązujących przepisów i procedur reklamacyjnych. Ponadto w artykule zamieszczono najważniejsze wskazówki pozwalające na określenie właściwości i charakterystyki różnych rodzajów płytek ceramicznych. RELACJE MIęDZy SPRZEDAWCą A KLIENTEM Obecny obraz kształtowania się relacji między sprzedawcą a konsumentem, to występowanie spraw spornych i wzrost wskaźnika reklamacji. Nierealne byłoby założenie, że wszystkie płytki ceramiczne są w 100% idealne, tym bardziej, że nawet w dokumentach normalizacyjnych funkcjonuje pojęcie dopuszczalnej wadliwoś[...]

« Poprzednia strona  Strona 2