Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Sobiech"

Ograniczanie wzrostu Colletotrichum lupini przy użyciu wybranych substancji czynnych fungicydów w warunkach in vitro DOI:10.15199/62.2017.6.29


  Antraknoza łubinu, powodowana przez grzyb Colletotrichum lupini, to ważna choroba wielu gatunków łubinu1). Jest szczególnie groźna w uprawach łubinu żółtego (Lupinus luteus) i białego (L. albus). Porażone przez patogena rośliny mają zniekształcone pędy i strąki, na których występują charakterystyczne jasnobrunatne lub łososiowe plamy. Nasiona, jeśli zostaną wytworzone, są drobne, często również porażone przez tego patogena łubinu. Pojawienie się choroby na plantacji w sprzyjających dla patogena warunkach pogodowych (duża wilgotność oraz umiarkowana temperatura) może powodować straty plonu o znaczeniu gospodarczym2, 3). Najskuteczniejszą metodą walki z antraknozą łubinu jest stosowanie odpowiednich fungicydów. Przez lata jedyne dostępne środki chemiczne przeznaczone do stosowania przeciwko antraknozie łubinu były oparte na chlorotalonilu, substancji czynnej z grupy ftalanów. W grudniu 2016 r. zarejestrowano również środek zawierający tiofanat metylowy, należący do benzymidazoli4). W związku z możliwością uodpornienia się grzybów na stosowanie tej samej substancji czynnej przez dłuższy czas, zwraca się uwagę na możliwość wykorzystania substancji z różnych grup chemicznych. Chlorotalonil jest substancją, która charakteryzuje się małym ryzykiem powstania odporności populacji grzybów patogenicznych5), jednak w celu uzyskania pełnej ochrony roślin należy stosować go łącznie z fungicydem o działaniu układowym ze względu na działanie powierzchniowe substancji czynnej. Takim działaniem charakteryzuje się tiofanat metylowy, jednak w jego przypadku ryzyko pojawienia się odpornych populacji patogenów jest wysokie6). Joanna Horoszkiewicz-Jankaa,*, Agn[...]

Wpływ dodatku adiuwantów na skuteczność fungicydów w ograniczaniu wzrostu patogenów w warunkach in vitro DOI:10.15199/62.2018.7.19


  W celu ograniczania strat plonu w uprawie rzepaku, w okresie wegetacji konieczna jest jego ochrona za pomocą fungicydów. Poza dobrze znanymi substancjami czynnymi z grup strobiluryn, triazoli, benzimidazoli i imidazoli, do zwalczania S. sclerotiorum w rzepaku rekomendowane są karboksyamidy z grupy SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors), np. pirydynyloetylobenzamidy i orto-fenyloamidy. Możliwość wykorzystania w ochronie fungicydów bazujących na substancjach z nowej grupy chemicznej ma istotne znaczenie w przeciwdziałaniu i ograniczaniu pojawienia się odpornych populacji grzybów patogenicznych, w tym również S. sclerotiorum1-6). Substancje czynne fungicydów charakteryzują się różnymi mechanizmami działania w stosunku do grzybów chorobotwórczych. Four adjuvants were added to azoxystrobin, fluopyram, and isopyrazam fungicides applied to protect rapeseed from Sclerotinia sclerotiorum to improve their efficiency. The adjuvants based on mixed ethoxylated isodecyl and fatty alcs. were the most effective. Azoxystrobin was the least effective in limiting the growth of the fungi but when it was applied in combination with adjuvants, the highest fungistatic activity was obsd. Ethoxylated isodecyl and fatty alcs. were the most efficient adjuvants of the fungicides used. Oceniano skuteczność działania substancji czynnych (azoksystrobina, fluopyram, izopirazam) stosowanych w ograniczaniu wzrostu kolonii grzyba Sclerotinia sclerotiorum w zależności od właściwości fizykochemicznych roztworu modyfikowanego wybranymi adiuwantami. Badania wykazały istotny wzrost skuteczności działania substancji czynnych w ograniczaniu wzrostu grzybni po zmianie właściwości fizykochemicznych roztworu. Najsilniejsze działanie wykazały substancje w mieszaninie z etoksyaInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań bUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Effect of adjuvants added to fungicides on the effectiveness of in vitro fungi grow control [...]

« Poprzednia strona  Strona 2