Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Michał Drzazga"

Nośność belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP DOI:10.15199/33.2017.06.11


  Zalecenia do projektowania elementów betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi [1 ÷ 3] sąmodyfikacjąmodeli obliczeniowych przyjętych w normach do projektowania elementówżelbetowych.Najczęściej normy te bazują na półprobabilistycznejmetodzie stanów granicznych.Wujęciu analitycznym określenie nośności na ścinanie zgodnie z [1 ÷ 3] jest niedokładne, co wynika ze stosowanych uproszczeń oraz z nieuwzględnienia niektórych parametrów[4, 5], szczególnie w przypadku belek o małej smukłości ścinania (współczynnik a/d ≤ 2,5, gdzie: a - odległość siły skupionej od osi podpory i d - wysokość użyteczna przekroju). Zalecenia dotyczące prętowego zbrojenia kompozytowego, podobnie jak normy do projektowania elementów żelbetowych, w przypadku elementów bez zbrojenia na ścinanie, determinują nośność na ścinanie, bazując nawzorach empirycznych. Spowodowane jest to złożonością mechanizmów przenoszących ścinanie, różnymi rodzajami zniszczenia iwspółzależnymiwewnętrznie siłami w belce. Nośność elementów betonowych zbrojonych na ścinanie wyznacza się w oparciu o standardową metodę kratownicową z krzyżulcem pochylo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2