Wyniki 11-20 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Józef Jasiński"

Fluidized Bed Atmospheric Diffusion Treatment (F-A/D-T) – scopes and limitations

Czytaj za darmo! »

Fluidized Bed Atmospheric Diffusion Treatment of the alloys and metallic materials during tools and machine parts volumetric heat treatment gives possibility to the surface layer diffusive saturation of metallic materials with an interstitial elements. Formation of the Cr, Zn, Ti, W, Nb coatings and layers using fluidization method is also known. Technically fluidization effect was used 60 years ago in the United Kingdom for the precipitation hardening of the aluminium alloys [1]. In Poland the interest for fluid heat treatment started in the 1970 [2]. Researches using fluidization technology were guided mainly by the two units, Institute of Precision Mechanics - - Warsaw and Materials Science Institute - Czestochowa Univeristy of Technology. The experiments performed initially by the Institute of Precision Mechanics were focused mainly on the tools low-temperature nitriding and oxidizing [3], while Materials Science Institute in Czestochowa researches were interested in carburizing and carbonitriding mechanisms and kinetics of tools and machine parts in the organic and inorganic fluidized beds. Next years, differences rela[...]

Kształtowanie struktury i własności stali 41CrAlMo7-10 w procesie azotowania jarzeniowego w porównaniu z azotowaniem gazowym i fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój techniki stwarza konieczność zwiększania wymagań stawianych współcześnie produkowanym materiałom w zakresie właściwości wytrzymałościowych i użytkowych. Coraz większe wymagania stawiane technologom i konstruktorom odnośnie do uszlachetniania materiałów sprawiły, że preferowane są te z metod obróbki cieplnej i powierzchniowej, które oprócz poprawy trwałości eksploatacyjnej i małych kosztów eksploatacyjnych są metodami o niskiej energochłonności i dużej "czystości" z ekologicznego punktu widzenia [1, 2]. Jedną z metod polepszenia własności warstw wierzchnich materiałów jest azotowanie. Do najczęściej stosowanych technologii azotowania należą: azotowanie jarzeniowe, gazowe azotowanie regulowane oraz azotowanie fluidalne. Z wymienionych technologii najbardziej rozpowszechnione jest azotowanie gazowe, natomiast dwie pozostałe technologie wykorzystywane są w przypadkach, gdy w procesach gazowych nie można osiągnąć założonych efektów lub jest to trudne i nieekonomiczne. Atrakcyjność regulowanego azotowania gazowego spowodowana jest przede wszystkim powtarzalnością założonych własności warstw wierzchnich uzyskiwanych na azotowanych stalach, jak również łatwością regulacji procesu azotowania gazowego. Stosowane nadal w praktyce przemysłowej jest również azotowanie fluidalne. Przydatność złóż fluidalnych związana jest z następującymi ich właściwościami: wysoki współczynnik przenoszenia masy, wysoki współczynnik wymiany ciepła, duża jednorodność temperaturowa. Prowadzenie procesu azotowania w złożu fluidalnym pozwala na uzyskanie warstwy dyfuzyjnej w czasie kilkakrotnie krótszym oraz przy mniejszych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami. Wyładowanie jarzeniowe stosowane jest w procesach azotowania od szeregu lat w skali przemysłowej. Procesy obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego należą do grupy technologii inżynierii powierzchni wykorzystujących aktywację elektryczną środowi[...]

Warstwa wierzchnia stali hartowanej indukcyjnie po badaniach zmęczeniowych

Czytaj za darmo! »

Przemysł motoryzacyjny rozwija się bardzo intensywnie, na rynku pojawia się coraz więcej różnych modeli samochodów i dla zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa eksploatacji stosuje się różne metody obróbki cieplnej w celu poprawy właściwości mechanicznych elementów pojazdów, w tym również układów napędowych. Często od jakości użytych na wymienione układy materiałów zależy bezpieczeństwo i niezawodność pojazdu. Jednym z podzespołów układu napędowego jest półoś służąca do przenoszenia momentu obrotowego od przekładni głównej do kół napędowych samochodu [1, 2]. W układach napędowych stosowanych powszechnie w samochodach osobowych elementy układu napędowego, a więc przekładnia główna i mechanizm różnicowy, są zintegrowane ze skrzynią biegów we wspólnym korpusie. Moment obrotowy dociera do kół jezdnych za pomocą półosi napędowych, które dzieli się na sztywne i przegubowe, w zależności czy moment obrotowy przekładany jest na koła napędowe skrętne, czy tzw. niekierowane oraz czy koła te są zawieszone zależnie lub niezależnie. Ważne jest, że zespół napędowy jest zamocowany elastycznie do masy resorowanej, a koła pojazdu należą do tzw. masy nieresorowanej, przez co całkiem odmienna jest charakterystyka drgań obu mas. Konieczne jest zatem zastosowanie odpowiedniej konstrukcji przegubów, w których współpracujące elementy są narażone na zmienne obciążenia dynamiczne. Zastosowane układy, aby mogły spełniać te funkcje muszą charakteryzować się mikrostrukturą zapewniającą wysoki poziom właściwości mechanicznych w stanie dostawy, aby po prawidłowo przeprowadzonych procesach utwardzania o jakości elementów decydowała mikrostruktura warstwy wierzchniej i rdzenia [3] me TODYKA bADAŃ Do badań zastosowano półosie napędowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym (rys. 1) do układów przenoszenia napędu, wykonane ze stali średniowęglowej C45[...]

Mikrostruktura i właściwości drutu tytanowego po utlenianiu w złożu fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Utlenianie jest jedną z najczęściej stosowanych metod do polepszania własności tytanu i jego stopów. Proces ten, jak większość procesów obróbki cieplnochemicznej, w znaczący sposób wpływa na charakterystykę mikrostruktury i warstwy wierzchniej materiałów, a tym samym na ich własności mechaniczne i użytkowe. W artykule tym przedstawiono wyniki badań drutu tytanowego poddanego S. 32 HUTNIK - WIAD[...]

Aspekty ekonomiczne wytwarzania utlenianych fluidalnie warstw tlenkowych na tytanie do zastosowań biomedycznych

Czytaj za darmo! »

Wstęp. Jednym z metali wykorzystywanym w medycynie do produkcji protez, wspomagających lub zastępujących elementy kostne organizmu, jest tytan. Proteza taka z punktu mechanicznego jest lekka i wytrzymała. Ciągle poszukuje się metody, która pozwoliłaby na 100 % przyjęcie takiego elementu przez organizm żywy. Jednym z procesów pozwalających zmniejszyć ryzyko odrzucenia takiego wszczepu jest [...]

Warstwy węglikowe wytwarzane na stalach w atmosferze chlorków chromu przy obniżonym ciśnieniu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących chromowania dyfuzyjnego stali narzędziowej za pomocą metody proszkowej zmodyfikowanej przez zastosowanie obniżonego ciśnienia podczas procesu dla uniknięcia utleniania wsadu. Procesy chromowania prowadzono w atmosferze chlorków chromu, przy obniżonym ciśnieniu w zakresie od 1 do 800 hPa, w temperaturze 850°C. Przeprowadzono badania budowy warstw [...]

Stan powierzchni i jakość połączenia metal-ceramika po piaskowaniu wstępnym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni próbek ze stopu kobaltowo-chromowego po przeprowadzanej obróbce mechanicznej z zastosowaniem różnych mediów piaskujących. W celu określenia wpływu medium piaskującego na jakość połączenia metal-porcelana dentystyczna wykorzystano mieszaninę Al2O3+SiO2 oraz tradycyjnie stosowany piasek korundowy (100% Al2O3). Topografię powierzchni próbek m[...]

Charakterystyka tytanowych, dyfuzyjnych warstw tlenkowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zaobserwowano znaczny rozwój medycyny w dziedzinie rekonstruowania uszkodzonych struktur anatomicznych. Pojawia się zatem potrzeba poszukiwania nowych, lepszych materiałów do zastosowań biomedycznych m.in. implantologii (chirurgia ortopedyczna, stomatologia), bądź udoskonalania metod lub technologii zapewniających tradycyjnym biomateriałom lepsze właściwości. Tytan i jego stopy jako biomateriał znajdują od wielu lat zastosowanie w produkcji implantów dla chirurgii kostnej, szczękowotwarzowej i protetyce stomatologicznej. Uznawany jest za materiał o bardzo dobrej odporności korozyjnej i biotolerancji. Wykazuje najwyższą odporność korozyjną wśród pozostałych biomateriałów metalicznych. Zastosowanie czystego tytanu na implanty stomatologiczne, czy elementy endo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »