Wyniki 11-20 spośród 58 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Nosecka"

Geograficzna struktura eksportu polskich owoców, warzyw oraz ich przetworów

Czytaj za darmo! »

Jeszcze przed akcesją głównym rynkiem zbytu polskich produktów ogrodniczych były kraje UE. Wzrostowi eksportu do krajów starej Wspólnoty, ale też do nowych krajów członkowskich sprzyjał system ulg we wzajemnych obrotach między Polską a naszymi obecnymi partnerami z tego ugrupowania. Po akcesji, tak jak przed przystąpieniem do UE, kraje Wspólnoty uczestniczą w polskim eksporcie produktów ogrodn[...]

Geograficzna struktura eksportu polskich owoców, warzyw oraz ich przetworów

Czytaj za darmo! »

Jeszcze przed akcesją głównym rynkiem zbytu polskich produktów ogrodniczych były kraje UE. Wzrostowi eksportu do krajów starej Wspólnoty, ale też do nowych krajów członkowskich sprzyjał system ulg we wzajemnych obrotach między Polską a naszymi obecnymi partnerami z tego ugrupowania. Po akcesji, tak jak przed przystąpieniem do UE, kraje Wspólnoty uczestniczą w polskim eksporcie produktów ogrodn[...]

Rynek mrożonych owoców i warzyw w Polsce

Czytaj za darmo! »

Polska, po akcesji do UE umocniła swoją pozycję największego we Wspólnocie producenta i eksportera mrożonych owoców i drugiego (po Belgii) producenta i eksportera mrożonych warzyw. W obecnej dekadzie dostawy z Polski wahają się od 20-25% globalnego unijnego importu owoców mrożonych i 8-9% importu mrożonych warzyw w UE. Udział mrożonych owoców w łącznej wartości produkcji przetworów owocowyc[...]

Sytuacja na rynku owoców i ich przetworów w Polsce w sezonach 2007/2008 i 2008/2009

Czytaj za darmo! »

W obecnej dekadzie globalne zbiory owoców w Polsce, przy bardzo silnych wahaniach w poszczególnych latach, nie wykazują tendencji wzrostowych. W 2007 r. z powodu silnych przymrozków wiosennych zbiory były najmniejsze od 20 lat i równocześnie o 47% mniejsze niż w roku poprzednim i wyniosły 1695 tys. t. Spadek zbiorów owoców w sadach wyniósł 53%, a owoców jagodowych 15%. Jabłek zebrano o 55% mn[...]

Rynek wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Napoje bezalkoholowe należą do najszybciej rozwijających się kategorii produktów spożywczych w Polsce. Zwiększaniu produkcji i spożycia sprzyjał w obecnej dekadzie wzrost dochodów konsumentów oraz skutkująca niewielkimi zmianami cen poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów branży. Spośród napojów bezalkoholowych największa jest dynamika wzrostu spożycia i produkcji wód w opakowaniach jednostkowych. Szybciej niż w przypadku wód wzrasta jedynie produkcja i spożycie znacznie mniej liczących się w tym sektorze: kaw i herbat mrożonych oraz napojów izotonicznych i energetycznych. Spożycie Spożycie wód w opakowaniach jednostkowych wykazuje od początku obecnej dekady bardzo dynamiczną tendencję wzrostową. W 2008 r. konsumpcja była większa niż w 2001 r. o 120% i wyniosła wg danych b[...]

Napoje bezalkoholowe Produkcja, ceny, spożycie

Czytaj za darmo! »

Produkcja napojów bezalkoholowych w Polsce wykazuje systematyczną tendencję wzrostową (rysunek 1). W 2008 r. produkcja wyniosła 7,3 mld l i była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 3%, w porównaniu ze średnią z lat 2004-2006 - o 19%, a w porównaniu ze średnią z lat 2001-2003 - o 53%. Najszybciej wzrasta produkcja wód w opakowaniach jednostkowych. W latach 2001-2008 średnioroczne tempo wzrostu ich produkcji wyniosło 9,8%, a soków, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych, a także pozostałych napojów bezalkoholowych (głównie napojów gazowanych) - 6,6%. W 2008 r. w porównaniu z rokiem poprzednim produkcja wód wzrosła o 5%, soków, nektarów i napojów owocowych - o 4%, a pozostałych napojów bezalkoholowych - o 1%. Outrzymaniu w ostatnich latach tendencji wzr[...]

Sytuacja na rynku soków zagęszczonych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce nie wykazuje w obecnej dekadzie wyraźnych tendencji wzrostowych, przy równocześnie bardzo silnych wahaniach wynikających ze zmienności podaży surowca. Wahania te były najsilniejsze w sezonach 2007/2008 r. i 2008/2009 r. W sezonie 2007/2008 r. produkcja koncentratu soku jabłkowego, z powodu katastrofalnie małych zbiorów jabłek i przy rekordowo dużym imporcie jabłek przemysłowych, była mniejsza niż w sezonie poprzednim o 45% i wyniosła 125-130 tys. t. Był to równocześnie poziom zbliżony do notowanego w końcu lat 90. Natomiast w 2008/2009 r., po rekordowych zbiorach ubiegłorocznych, produkcja wzrosła do nienotowanego dotychczas poziomu 255-260 tys. t. Moce przetwórcze zainstalowane w przetwórstwie jabłek na koncentrat wykorzystane zos[...]

Podaż i popyt mrożonych owoców i warzyw na polskim rynku

Czytaj za darmo! »

Średnio w latach 2006-2008 mrożone owoce i warzywa stanowiły odpowiednio ok. 45 i 35% łącznego wolumenu oraz wartości produkcji przetworów owocowych i warzywnych. Był to najwyższy udział w porównaniu z innymi grupami produktów sektora przetwórstwa owoców i warzyw. Udział mrożonek owocowych i warzywnych w łącznym wpływie z eksportu świeżych produktów ogrodniczych i ich przetworów średnio w latach 2006- -2008 wyniósł 30%, a w eksporcie przetworzonych owoców i warzyw - 45%. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem i eksporterem mrożonych owoców (głównie truskawek, wiśni, malin, porzeczek i agrestu) oraz drugim po Belgii producentem i eksporterem mrożonych warzyw, przede wszystkim marchwi, kalafiorów, cebuli i pomidorów. Średnio w latach 2006-2008 w unijnej produk[...]

Obroty polskiego handlu zagranicznego zagęszczonymi sokami owocowymi

Czytaj za darmo! »

Soki zagęszczone dominują w polskim eksporcie produktów ogrodnictwa i ich przetworów. Średnio w latach 2004/2005-2008/2009 zagęszczone soki owocowe stanowiły 22% łącznych wpływów z eksportu owoców, warzyw oraz ich przetworów, 31% wartości zagranicznej sprzedaży przetworów owocowych i warzywnych i 41% wpływów ze sprzedaży przetworów owocowych. W sezonie 2009/2010 r. udział tych produktów w eksporcie przetworów owocowych i warzywnych będzie najmniejszy w obecnej dekadzie (ok. 27%) z powodu obniżenia wolumenu i cen eksportowych zagęszczonego soku jabłkowego - dominującego w eksporcie produktów tej grupy towarowej. W eksporcie większy będzie udział owoców mrożonych niż koncentratów soków. Tendencje w eksporcie W obecnej dekadzie eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski nie wy[...]

Rynek soków pitnych, nektarów i napojów owocowych

Czytaj za darmo! »

Łączna produkcja soków pitnych, nektarów, napojów owocowych i owocowo -warzywnych wykazuje stałą tendencję wzrostową; średnio w latach 2007-2009 wyniosła 1,55 mld l, wobec 1,29 mld l w trzech poprzednich latach i 1,10 mld l przeciętnie w latach 2001-2003. W obecnej dekadzie w strukturze produkcji zwiększa się udział napojów owocowych, a obniża się łączny udział soków i nektarów. Przyspieszenie tego procesu nastąpiło od 2006 r. w następstwie wzrostu w obrotach międzynarodowych cen surowców w produkcji tych artykułów, tj. zagęszczonych soków owocowych. Produkcja napojów owocowych, zawierajądr Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa cych min. 20% zagęszczonych soków, pozwalała na realizację większej marży przetwórczej niż nektarów, a zwłaszcza 100-procentowych soków pitnych. Przeciętnie w latach 2007-2009 soki i napoje stanowiły aż 51% łącznej produkcji soków, nektarów i napojów, wobec 69% w latach 2001-2003. Produkcja napojów wzrosła w tych okresach 2,2-krotnie do ponad 750 mln l, a soków i nektarów zaledwie o 4% do 795 mln l. W 2009 r. w relacji do roku poprzedniego produkcja soków, według wstępnych ocen, zwiększyła się o ponad 5%, a nie zmieniła się znacząco produkcja nektarów i napojów owocowych. Zmiany te spowodowane były obniżeniem cen soków zagęszczonych na rynku europejskim i światowym. Łączna produkcja soków i nektarów wzrosła[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »