Wyniki 21-30 spośród 1143 dla zapytania: kukurydza

CO NOWEGO w Świecie aromatów, dodatków i składników do Żywności

Czytaj za darmo! »

FIRMY. Firma Sunwin sprzedała 5100 kg słodzika ze stewii w Europie Czołowy dostawca słodzików ze stewii na świecie firma Sunwin Stevia International ogłosiła, że dla swoich europejskich klientów zrealizowała zamówienia w ilości 5100 kg. Słodzik dystrybuowany jest przez firmę WILD Flavors. Firma upatruje w rynku UE duży potencjał rozwoju. Jest przekonana, że rynek europejski będzie kluczowym rynkiem dla sprzedaży produktów firmy. Coraz więcej producentów zaczyna stosować w recepturach swoich produktów glikozydy stewiolowe, których koszty stają się coraz bardziej konkurencyjne na tle innych substancji słodzących. SUROWCE, DODATKI I AROMATY Czerwone światło dla erytrytolu w napojach Nie powiodła się druga próba firmy Cargill, która złożyła do KE wniosek o zmianę warunków stosowania erytrytolu, a konkretnie rozszerzenie zastosowania (cel inny niż słodzenie) m.in. o następujące kategorie żywności: aromatyzowane napoje o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, napoje na bazie mleka lub soków owocowych o obniżonej wartości energetycznej lub bez [...]

Kukurydza przyszłości DOI:

Czytaj za darmo! »

W latach 60. minionego stulecia uchodziła za najbardziej polityczną roślinę. Krążyły żarty, że przywódca ZSRR Nikita Chruszczow musiał odejść, bo zabłądził w kukurydzy. Przez całe dekady uważano, że polski krótki okres wegetacji nie pozwala na uprawę na ziarno tej nieodpornej na przymrozki rośliny.Przez ostatnie lata, ze wszystkich roślin produkcji polowej właśnie w uprawie kukurydzy dokonał się w największy postęp. Jest dziś uprawiana na terenie całej Polski, nie tylko na kiszonkę, ale właśnie na ziarno. Zbiory są łatwe, kombajnowe, a plony blisko dwukrotnie większe niż średnie czterech zbóż. 15 lat temu ziarno kukurydzy wyprodukowane w kraju zaspokajało 10-20% potrzeb a obecnie produkcja w pełni pokrywa nasze zapotrzebowanie i konieczny stał się jej eksport w granicach 1-1,5 mln t rocznie. CORAZ WIĘCEJ SIEJEMY Powierzchnia zasiewów[...]

Przedwstępna prognoza szacunku zbiorów zbóż i rzepaku w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Główne przesłanki stanowiące punkt wyjścia do konkretnych wyliczeń rachunkowych przedstawiają się następująco: 1. Powierzchnie uprawy przyjęto na poziomie zbliżonym do danych GUS w odniesieniu do zbóż ozimych oraz wyraźnie zwiększono (o ok. 200 tys. ha) w przypadku zbóż jarych. Przy tym w wariantach rozliczeniowych przyjęto drobne przesunięcia między gatunkami (żyto - pszenżyto i pszenica - [...]

Informacje z prezentacji "Bilans zbożowy UE w sezonie 2011/2012 oraz prognozy na sezon 2012/2013" przedstawionej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej (AGRI C5) na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego Rynku Zbożowego w dniu 29 marca 2012 r. w Brukseli


  Prognoza w zakresie areału zasiewów zbóż w U E-27 w 2012 r. jest optymistyczna. Areał uprawy zbóż (tab. 1) w świetle prognozy z marca 2012 r. jest większy o 1,6% niż w poprzednim roku. Przewidywane jest jedynie niewielkie zmniejszenie areału zasiewów kukurydzy. W przypadku pozostałych zbóż prognozowany jest większy areał zasiewów - od 0,7% w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej do 5,2% w odniesieniu do żyta. Prognoza dotycząca Polski to zasiewy na areal[...]

Przemysłowe przetwórstwo kukurydzy na cele spożywcze

Czytaj za darmo! »

Kukurydza, z 32% udziałem w światowej produkcji zbóż (ok. 2,2 mld ton), zajmuje pierwsze miejsce, co wyraźnie wskazuje, że jej zbiory mają decydujący wpływ na coroczną wielkość produkcji zbożowej na świecie. Nowoczesne technologie uprawy w połączeniu z nowymi odmianami hodowlanymi i stosowanie nawozów sztucznych dają wyższe plony kukurydzy, a także umożliwiają zwiększenie areału jej uprawy [...]

Przetwory z kukurydzy - rodzaje, charakterystyka, wykorzystanie


  Kukurydza zwyczajna (Zea mays) należy do rodziny wiechlinowatych i podrodziny prosowatych. Ma wiele odmian. Poniżej scharakteryzowano krótko odmiany kukurydzy wykorzystywane w młynarstwie. Kukurydza Zea mays indentata jest również nazywana kukurydzą polową. W ziarnach znajdują się podobne ilości szklistego jak i mączystego bielma. Dojrzałe ziarna posiadają charakterystyczne wgniecenia. Kukurydza Zea mays indentata jest najpopularniejszą odmianą na rynku zbóż. Tę odmianę najczęściej przetwarza się na artykuły żywnościowe. Wytwarza się też z niej skrobię kukurydzianą. Kukurydza twarda (Zea mays indurata) charakteryzuje się twardymi, zaokrąglonymi lub spłaszczonymi ziarnami. Są one gładkie i żółtopomarańczowe. Istnieją odmiany drobno- i gruboziarniste. Ziarna zawierają więcej bielma szklistego niż mączystego, maja dużą gęstość i są bardzo twarde. Zewnętrzna, rogowata warstwa, obejmująca prawie całe ziarno, otacza niewielką, miękką i mączastą endospermę. Kukurydzę tej odmiany wykorzystuje się do produkcji mąk i kasz. Kukurydza miękka (Zea mays amylacea) ma ziarna zawierające praktycznie wyłącznie miękką, mączystą endospermę. Jest dobrym surowcem do produkcji mąki. Kukurydza woskowa (Zea mays cerotina) ma ziarna woskowate na przekroju. W bielmie znajduje się wyłącznie skrobia o rozgałęzionych łańcuchach, czyli amylopektyna. Stanowi ona 99% skrobi, gdy inne odmiany zawierają 3/4 amylopektyny i 1/4 amylozy. Kukurydzę tę przerabia się w procesie mokrego mielenia na skrobię krystaliczną, która jest surowcem do produkcji substancji zagęszczających do żywności, zwłaszcza przeznaczonej do obróbki w warunkach dużych zmian temperatur. Kukurydza pękająca (Zea mays everta) ma ziarniaki zawierające bielmo szkliste, bogatsze w białko niż inne gatunki kukurydzy. Ziarno posiada bardzo twardą endospermę, która pod wpływem temperatury wywija się i tworzy białą skrobiową, gąbczastą masę o objętości wielokrotnie większej niż wielko[...]

« Poprzednia strona  Strona 3  Następna strona »