Aktualności | 2012-08-14
Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?

Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?

Projekt ustawy o węglowodorach ma zostać upubliczniony jeszcze w tym miesiącu. Nowe regulacje mają zmienić funkcjonujący obecnie model zarządzania koncesjami. Jednym z elementów dyskusji jest, czy tym systemem zarządzać, czy tylko obserwować go biernie . Wiceminister wyjaśnia, że obecnie obowiązuje system, który nie pozwala na zarządzanie, tzn. że organ koncesyjny stoi z boku i reaguje na sygnały czy bezpośrednie wnioski przedsiębiorców, nie robiąc w sprawie gospodarki złożami praktycznie nic. To może również oznaczać, że ministerstwo nie wie, ile warte są koncesje. Zdaniem wiceministra państwo powinno mieć większą kontrolę nad tym, co dzieje się ze złożami znajdującymi się na jego terytorium. Obecnie na temat kosztów poszukiwania i wydobywania węglowodorów w Polsce państwo nie posiada wiedzy lub jest ona szczątkowa.

Do lipca Polska wydała łącznie 110 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Koncern Exxon Mobil posiada sześć, w tym cztery w obrębie basenu podlaskiego i dwie na obszarze basenu lubelskiego.

Źródło: newseria.pl