Aktualności | 2015-04-10
"ProOptiBeef" - prekursor inteligentnego rozwoju

"ProOptiBeef" - prekursor inteligentnego rozwoju

Realizacja projektu „ProOptiBeef” dobiegnie końca 30 lipca 2015 r. W ramach upowszechniania rezultatów projektu zorganizowano liczne konferencje i spotkania branżowe, m.in. „Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny – europejska oraz polska perspektywa”, „Polska wołowina – wołowina z przyszłością”, „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach UE”. Jednym z ważnych rezultatów realizacji projektu jest zainicjowanie procesu opracowania i publikowania polskiej wersji językowej normy EKG/ONZ dotyczącej wołowiny w tuszach i elementach handlowych. Realizatorzy projektu nawiązali bliską i efektywną współpracę z międzynarodowymi projektami tj. „ProSafeBeef”, POLONNIUM II a także z instytucjami French National Institute for Agricultural Research (INRA), Meat Standards Australia (MSA), AgriFood and Biosciences Institute (AFBI), Beef Cooperative Research Centre (BCRC), a także z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Więcej rezultatów projektu oraz ich szczegółowe omówienie będzie miało miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej realizację projektu „ProOptiBeef” pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”, która odbędzie się 27 maja 2015 r. w Centrum Wodnym SGGW.

W trakcie konferencji wykonawcy projektu zaprezentują jego główne założenia oraz efekty. Kierownik projektu prof. nadzw. SGGW. dr hab. Agnieszka Wierzbicka z SGGW przedstawi wdrożeniowy charakter „ProOptiBeef” oraz zaprezentuje osiągnięte rezultaty istotne zarówno dla uczestników sektora wołowiny, jak i dla naukowców. W szczególności zaprezentuje stworzone w ramach projektu innowacyjne rozwiązania wspierające współpracę i współdziałanie zespołów interdyscyplinarnych w dużych projektach badawczych pracujących w skomplikowanych uwarunkowaniach. Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki omówi kwestię związaną z prokonsumenckimi strategiami marketingowymi jako szansę na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny, zaś prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podsumuje szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumentów. Ponadto zostaną poruszone tematy wartości rzeźnej bydła, oceny wpływu żywienia i genotypu na przebieg opasania, efektów krzyżowania bydła czy oceny tusz wołowych w Polsce i wiele innych ważnych osiągnięć dla branży.

Projekt „ProOptiBeef” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest realizowany od 2009 r. przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe składające się z dwóch wiodących ośrodków naukowych: SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie oraz innowacyjnej organizacji branżowej Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego inicjatora tego projektu.