Aktualności | 2017-11-13
I FORUM COBOTYKI

I FORUM COBOTYKI

Rola robotów współpracujących (Cobotów) w koncepcji Przemysłu 4.0, wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych przez wykorzystanie robotów współpracujących to tematy wiodące I Forum Cobotyki. Tematy przybliżyli nam przedstawiciele firm : PIAP, Encon-Koester Piab Polska, Universal Robots A/S . Uwagę zgromadzonych przyciągały stanowiska z robotami, wśród których były m.in. aplikacje śledzenia nadążnego (w tym przypadku użyty został robot UR i kamera Robotiq), polerowania (robot UR z aktywną końcówką siły ACF) i kontroli jakości za pomocą skanera (robot UR i skaner).

Wielu gości zainteresowało przygotowane przez PIAP zrobotyzowane stanowisko do kontroli jakości wyrobów. Stanowisko zaprezentowało nową jakość pracy współczesnych kontrolerów jakości, to m.in. jeden z przykładów PIAP prac badawczych silnie ukierunkowanych na wdrożenia aplikacji zgodnie z filozofią Przemysłu 4.0. Opracowywane przez Instytut zautomatyzowane aplikacje są odpowiedzią na wymagania współczesnego przemysłu – w tym przypadku na oczekiwanie bardzo dokładnych pomiarów jakościowych wyrobów .