Aktualności | 2018-06-12
Jakość - problemy i rozwiązania

Jakość - problemy i rozwiązania

Organizatorzy Kongresu: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Certyfikacji Jakości

Cele Kongresu:

 • omówienie problemów naukowych funkcjonujących w obszarze jakości, zarządzania jakością, logistyki i innych systemów zarządzania,

 • omówienie rozwiązań jakościowych, prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się jakością, zaopatrywaniem i logistyką, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców,

 • wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za utrzymywanie i doskonalenie różnych systemów zarządzania w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT.

Tematyka Kongresu:

 • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji wyrobów oraz w szeroko pojętych działaniach usługowych,

 • problemy występujące w zarządzaniu: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem energetycznym, ciągłością działania w medycynie, budownictwie, administracji i innych obszarach gospodarczych,

 • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

 • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania,

 • planowanie jakości wyrobu,

 • zarządzanie ryzykiem,

 • zarządzanie konfiguracją,

 • zarządzanie projektami,

 • normalizacja,

 • kodyfikacja wyrobów obronnych,

 • logistyka stosowana.

Więcej informacji na: https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=1791