Aktualności | 2018-07-05
Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego

Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego

W obradach XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) udział wzięło blisko dwustu delegatów. Uczestnicy wysłuchali sprawozdań organów statutowych Izby oraz wybrali nowe władze na V kadencję działalności samorządu zawodowego inżynierów, przypadającą na lata 2018–2022.

Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. Zbigniew Kledyński. Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej powierzono Urszuli Kallik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka. Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora została Agnieszka Jońca.

Źródło: Materiały Budowlane/PIIB
Foto: https://www.piib.org.pl