Aktualności | 2018-10-22
Geoportal Dolny Śląsk

Geoportal Dolny Śląsk

Co nowego można wyszukać na Geoportalu Dolny Śląsk?
1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, plany urządzeniowo-rolne gmin.
2. Bazę ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
3. Mapy turystyczne Dolnego Śląska, mapy i dane społeczne, mapy przyrodnicze.
4. Dane o infrastrukturze w województwie.

Jakie nowe funkcjonalności zostają udostępnione?
1. Zgłaszanie awarii urządzeń melioracji wodnych – zauważoną awarię będzie można zgłosić i opisać, a także uzyskać informacje o terminie naprawy i śledzić status naprawy urządzenia.
2. Zamawianie danych i map topograficznych i tematycznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zasobów Województwa Dolnośląskiego – wszystkie czynności będą realizowane bez konieczności stawienia się osobiście w urzędzie.
3. Zgłaszanie błędów i nieprawidłowości na mapach oraz w danych prezentowanych na Geoportalu Dolny Śląsk w celu poprawy jakości oraz aktualności danych.
4. Moduł użytkownika – przygotowanie modułu mapowego lub własnej mapy i zgłoszenie jej do udostępnienia w Systemie Geoportal Dolny Śląsk.
5. Aplikacja mobilna na systemy iOS, Android z możliwością: przeglądania map systemu Geoportal Dolny Śląsk, udostepnienia lokalizacji (z komentarzem w najpopularniejszych portalach społecznościowych), rejestrowania trasy, wyszukiwania adresów, a także rejestracji funkcji ICE.
6. Moduł danych statystycznych - wykonywanie prezentacji kartograficznych (kartogramów, kartodiagramów) na przygotowanych przez użytkownika danych statystycznych.

Wszystkie nowe mapy, dane przestrzenne i narzędzia znajdują się na stronie www.geoportal.dolnyslask.pl