Aktualności | 2018-12-12
100-LECIE POWSTANIA SEP

100-LECIE POWSTANIA SEP

Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego, nauki i techniki oraz kształcenie kadr dla gospodarki narodowej. Zainaugurowane obchody pozwolą poznać piękną tradycją i przyczynią się do pielęgnowania dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w nowym stuleciu.

Prezes SEP, dr inż. Piotr Szymczak, nakreślił najważniejsze zamierzenia, jakie SEP będzie podejmował w jubileuszowym, 2019 r. Należeć do nich będą:

  • III Kongres Elektryki Polskiej (2-3.04.2019), nad którym intensywnie pracuje Komitet Sterujący pod kierunkiem prof. Andrzeja Jakubiaka;

  • Uroczystości kulminacyjne, które odbędą się 6-7 czerwca 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, w ramach których odbędzie się Jubileuszowy XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, w programie m.in. odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego;

  • Uroczystości jubileuszowe we Lwowie w końcu września 2019 r.

  • Odbędzie się też debata nt. strategii Stowarzyszenia, mającej na celu wypracowanie nowoczesnego modelu jego działalności, jako organizacji zrzeszającej profesjonalistów.

Inauguracyjne spotkanie było też okazją do wręczenia odznak, medali, statuetek w konkursie o tytuł „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży” oraz stypendiów naukowych i organizacyjnych, nagród w konkursie imienia profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace.

Szafirową Odznakę Honorową SEP wyróżniono: Krzysztofa Kolonko z Nowej Huty i Juliusza Talarczyka – przewodniczącego Zespołu Ekspertów SEP,

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali: Mirosław Drab z Wałbrzycha, Andrzej Pazda z Wielkopolski i płk Jerzy Salamucha – prezes Ligi Obrony Kraju,

Medal im. prof. Janusza Goszkowskiego otrzymali: Jan Pytlarz z Wrocławia i Józef Jagos – sekretarz Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju,

Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego - Jerzy Jakubowski z Warszawy i Jacek Szyke – pełnomocnik doradca prezesa SEP ds. energetyki – z Płocka.