Aktualności | 2019-01-16
Gala SIMP - laureaci konkursów

Gala SIMP - laureaci konkursów

Honorowy Patronat nad konkursem na prace dyplomowe sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Edukacji Narodowej objęła natomiast Honorowy Patronat nad konkursem Technik-Absolwent.

Przewodniczący Komisji Konkursowej na najlepszą pracę dyplomową prof. Jan Pilarczyk krótko przypomniał historię konkursu. Zarząd Główny SIMP zainicjował w 1999 r. konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej, państwowej wyższej uczelni technicznej (na wydziałach prowadzących studia o profilu mechanicznym w politechnikach i innych wyższych szkołach technicznych: cywilnych, wojskowych, publicznych i prywatnych, a także na wydziałach o innych profilach, na których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny mechaniki).

Celami Konkursu jest stworzenie zachęty do podejmowania ambitnych prac dyplomowych o profilu mechanicznym we wszystkich polskich uczelniach technicznych, zainteresowanie tematyką przydatną dla gospodarki narodowej autorów prac dyplomowych, promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów uczelni technicznych oraz propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności SIMP.

Do etapu finałowego tegorocznej edycji Konkursu wpłynęło 30 prac. Komisja Konkursowa przyznała dwa pierwsze miejsca, które otrzymali:

Marta Przychodnia z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy pn. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt (111) metodami STM/STS” był dr inż. Wojciech Koczorowski

oraz

Andrzej Zakręcki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę pn. "Opracowanie metody regeneracji łopatek turbiny parowej za pomocą technologii Laser Metal Deposition”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl.

II miejsce przyznano Łukaszowi Porażce z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Promotor pracy pn. „Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnezu, poprzez opracowane powłoki galwaniczne” był prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

Komisja przyznała także trzy III miejsca, które zdobyli Damian Koszykowski z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Łukasz Sztuder z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Mateusz Nowok z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej

Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczali laureatom wspólnie prezes SIMP Piotr Janicki oraz przewodniczący Komisji prof. Jan Pilarczyk.

Następnie Przewodniczący Komisji Konkursu Technik-Absolwent kol. Stanisław Królikowski zaprezentował ideę i cele Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent. Został on zapoczątkowany w 2004 r. w Oddziale SIMP w Bielsku-Białej i obejmował region Podbeskidzia i częściowo woj. Śląskiego i Małopolskiego. Wcześniej prowadzono Konkurs Technik Roku pod patronatem NOT, w którym były prezentowane prace dyplomowe absolwentów średnich szkół technicznych. Do etapu finałowego XII edycji Konkursu wpłynęło 124 wniosków z 15 oddziałów SIMP. Na ich podstawie Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce w specjalności technik mechanik Hubertowi Karolowi Mańkowskiemu z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

W specjalności technik mechatronik I miejsce zajął Gabriel Czesław Kępka z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie

I miejsce w specjalności technik pojazdów samochodowych zdobył Bartłomiej Jan Kielar z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica, Technikum Nr 3 2 Krośnie

W specjalności technik teleinformatyk zwyciężył Piotr Michał Śladowski z Technikum Łączności Nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.

Natomiast w specjalności technik elektronik Arkadiusz Krzysztof Ćwikła – również z Technikum Łączności Nr 14 w ZS Łączności w Krakowie

W specjalności technik ekonomista I miejsce zdobyła Anna Maria Fajhauer z Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej

Tytuł SUPER TECHNIK 2018 otrzymał Adrian Matusiak z Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim

Warto dodać, że koledzy Czesław Kępka z Chrzanowa, Piotr Śladowski i Arkadiusz Ćwikła z Krakowa oraz Adrian Matusiak z Gorzowa byli laureatami organizowanej przez FSNT-NOT Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Współorganizatorem Gali SIMP był portal KarieradlaInzyniera.pl, a patronami medialnymi miesięcznik naukowo-techniczny Mechanik i Przegląd Spawalnictwa.

Opracował:

Janusz M. Kowalski

Specjalista ds. PR

FSNT-NOT