Aktualności | 2019-04-29
Mistrzostwa Kadry BHP

Mistrzostwa Kadry BHP

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. 50 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie zmierzy się z pytaniami wymagającymi analizy skomplikowanych zagadnień tematycznych etapu drugiego. Ten zaś wyłoni laureatów i będzie wymagał od uczestnika nie tylko znajomości regulacji prawnych, ale również poprawnego rozumienia, analizowania i krytycznego spojrzenia na przepisy. Ci, którzy najlepiej poradzą sobie z konkursowymi zadaniami uzyskają tytuł Mistrza Kadry BHP oraz otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe. Pierwszy etap potrwa od 7 do 25 maja 2019 r. Drugi odbędzie się w dniach 7-10 czerwca. Zwycięzców poznamy najpóźniej 27 czerwca 2019 r.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę: https://www.bezpieczniwpracy.pl w zakładkę „Mistrzostwa”.