Aktualności | 2019-05-07
Mistrzostwa Kadry BHP wystartowały

Mistrzostwa Kadry BHP wystartowały

Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy, który nie tylko popularyzuje zagadnienia z zakresu bhp, ale przede wszystkim umożliwia stworzenie prestiżowego rankingu znawców tej tematyki. – Właśnie rozpoczynamy V edycję konkursu, który z roku na rok zyskuje na popularności. Mamy nadzieję, że i tym razem nie zabraknie pasjonatów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w mistrzostwach to dla nich nie tylko doskonała okazja sprawdzenia swojej wiedzy merytorycznej, inspiracja do jej poszerzania, ale również możliwość do spotkania się z ludźmi z branży i szansa na wygranie atrakcyjnych nagród – mówi Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A. i przewodniczący Komisji Konkursowej.

P

rzystępując do I etapu konkursu należy rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Jest on dostępny na stronie http://bit.ly/MistrzostwaKadryBHP2019 do 26 maja. Pięćdziesiąt osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, powalczy o tytuł Mistrza Kadry BHP w II etapie konkursu w dniach 7-10 czerwca. Będzie się on składał z 20 pytań zamkniętych oraz 5 wymagających opisowego rozwiązania. Pytania przygotował zespół ekspertów, który będzie również oceniał nadesłane prace, a najpóźniej 27 czerwca wyłoni Mistrza Kadry BHP. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, którą tworzą firmy CWS, PW Krystian, Lafarge, TenCate SEKA S.A., Inter Cars, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Zmagania uczestników oceniała będzie Komisja Konkursowa w składzie:

– Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., przewodniczący Komisji Konkursowej,

– Tadeusz Zając, ekspert bhp Pracodawców RP, b. Główny Inspektor Pracy,

– prof. UW dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,

– Witold Polkowski, ekspert bhp,

– Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS-boco,

– Ewa Gawrysiak, menedżer ds. klientów końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate Protective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy,

– Paweł Pawlik, kierownik Działu BHP w DHL Parcel.

Patronów honorowych reprezentują:

– Krzysztof Klarzak, kierownik Zespołu BHP i OP Urzędu Dozoru Technicznego,

– Irena Sajkowska, główny specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS,

– Krystyna Świder, kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,

– mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, dziekan Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.