Aktualności | 2019-05-10
Prawo do Przedsiębiorczości

Prawo do Przedsiębiorczości

Jednym z miejsc, gdzie odbędzie się ta konferencja będzie Warszawski Dom Technika NOT. Konferencja "Prawo do Przedsiębiorczości" odbędzie się w nim już 20 maja 2019. Udział w konferencji potwierdził już wiceminister MPIT p. Marek Niedłużak.

W ramach konferencji organizowane będą punkty informacyjne, w których organizatorzy i partnerzy cyklu będą udzielać przedsiębiorcom indywidualnych konsultacji. Do dyspozycji przedsiębiorców będą eksperci: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiego Fundusz Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu.

Informacje o cyklu konferencji znajdują się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl