Aktualności | 2019-05-13
LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W zawodach finałowych, które rozegrano w kwietniu br. w Kaliszu uczestniczyło 64 finalistów, z których Komitet Główny wyłonił 24 laureatów. Otrzymali oni kolejne, przyznawane od 1974 r. numery zaczynające się od liczby 905. Lista laureatów w załączeniu.

Laureatami I lokat XLV OWT zostali:

- w grupie elektryczno-elektronicznej Jakub PIECH - uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli. Jego opiekunką była mgr inż. Stefania PAWŁOWSKA.

- w grupie mechaniczno-budowlanej Krzysztof DRUCIAREK - uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, podopieczny Nauczyciela Roku 2010, prof. oświaty Marka GOLKI.

I jeszcze laureatka, jedyna w tym roku dziewczyna w gronie laureatów - Natalia POTOCKA, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, której opiekunem był mgr Mariusz SOBCZAK.

W uroczystości oprócz laureatów, ich opiekunów oraz rodziców i organizatorów uczestniczyli: prof. Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT, pani dyrektor Edyta Dendy-Siwek - Przedstawiciel Prezes Urzędu Patentowego RP, mgr inż. Magdalena Polak –zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego najlepszej w Polsce w rankingu Perspektyw szkoły technicznej - Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, mgr inż. Magdalena Borek-Daruk - członek Zarządu Wydawnictwa SIGMA–NOT. Oczywiście obecny był także Przewodniczący OWT - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.

Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Przyjęto też założenie, że kandydat do Olimpiady, interesujący się określoną dziedziną techniki, musi posiadać wiadomości wykraczające poza program szkolny. Formuła, jaką nadano pierwszym edycjom OWT, praktycznie nie zmieniła się do dzisiaj. Obecnie jest bardziej olimpiadą interdyscyplinarną niż zawodową, przeznaczoną dla uczniów szkół technicznych i liceów ogólnokształcących, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Parterem wspierającym XLV edycję OWT był Fundacja Grupy ADAMED, a także Urząd Patentowy RP oraz prof. Barbara Oderfeld-Nencka – córka prof. inż. Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT.

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. OWT jest organizowana na podstawie umowy i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Janusz M. Kowalski