Aktualności | 2019-05-20
Dzień bezpieczeństwa pracy w Goleniowie

Dzień bezpieczeństwa pracy w Goleniowie

Wydarzenie zaplanowane jest na 28 czerwca br. i odbędzie się na terenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Jest to nowoczesny i innowacyjny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. To właśnie dzięki takim miejscom praca osób niepełnosprawnych, ich wykształcenie i starania mają szansę zostać zauważone, docenione i odpowiednio wynagrodzone. Organizatorzy przypominają zapis z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych: „Niepełnosprawne są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, które mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.”

Jednym z kluczowych partnerów Dnia Bezpieczeństwa Pracy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Pomysłodawcą całego wydarzenia jest firma Akala Faraone Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane współpracą z organizatorami wydarzenia proszone są o kontakt z przedstawicielami Fundacji Kultury Bezpieczeństwa pod numerem: +48 695 024 880 oraz mailowo: fundacja@fkb.edu.pl

Strona internetowa fundacji: http://polskakochabezpieczenstwo.pl/