Aktualności | 2019-05-21
Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

W ramach nagrodzonego projektu w Krakowie powstanie Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej. Będzie zajmować się tworzeniem innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii, które wspomogą zaawansowane symulacje komputerowe. Naukowcy w centrum rozwiną nowe metody obliczeniowe, algorytmy, modele i technologie związane z medycyną spersonalizowaną dostosowaną do organizmu i potrzeb pacjenta. Medycyna personalizowana to koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na jednoczesnym poznawaniu złożoności chorób. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup chorych. Utworzenie Centrum SANO przyczyni się bezpośrednio do rozwoju nauki w regionie poprzez współpracę i nowe kontakty naukowe, a także zwiększy możliwość kształcenia doktorantów na światowym poziomie. Ponadto umożliwi transfer wiedzy i technologii do gospodarki, sprzyjając powstawaniu nowych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Oddziaływanie centrum będzie miało charakter ponadregionalny i przyczyni się do rozwoju nowoczesnej medycyny i wzrostu poziomu opieki zdrowotnej. Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej SANO powstanie w wyniku współpracy międzynarodowej pięciu instytucji. Ze strony AGH w skład konsorcjum wchodzi Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, a pozostałe to: Klaster LifeScience w Krakowie, niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Początkowo rolę koordynatora będzie pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

fot. Oktawia Żeber/KSAF AGH