Aktualności | 2019-06-17
Kongres Techników i Zjazd Inżynierów

Kongres Techników i Zjazd Inżynierów

Powitał uczestników i otworzył XXVI KTP i IV SZIP - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
Następnie minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, odczytał przesłanie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy (w załączeniu).

Hasłem przewodnim krakowskich obrad jest „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający pod tym tytułem wygłosił Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Jaka jest, a jaka będzie rola inżynierów w dobie IV rewolucji przemysłowej, w jakich warunkach przychodzi im działać i jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów do przemian cywilizacyjnych zachodzących w dzisiejszym świecie – było treścią jego wystąpienia.

Po tym referacie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której moderatorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako panel iści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondraciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR).

Tematem kolejnej sesji planarnej byli ” Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”.

Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma – dzieło firmy Modertrans z Poznania.

Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbędą się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.

Po sesji zamykającej która przyjmie Uchwałę i Przesłanie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich wieczorem odbędzie się Gala Polacy Razem, na której nastąpi rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny i wręczenie Medalu im. Piotra S. Drzewieckiego oraz wyróżnień EFPSNT.

Zjazd zakończy się 15 bm. spotkaniem Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP.