Aktualności | 2019-09-13
Kogo szukają pracodawcy?

Kogo szukają pracodawcy?

„Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji i zatrudnienia, zapoczątkowanym w 2009 r. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji będą zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników.

Czy na pewno mamy rynek pracownika?

Od kilku lat sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. W ciągu ostatnich 8 lat wskaźnik zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym wzrósł z 65% do 74%. Szczególnie mocny wzrost widać w grupie osób w wieku przedemerytalnym (wzrost z 41% w 2010 r. do 60% w 2018 r.) oraz kobiet (z 34% do 60%). Jak pokazują badania BKL, według osób szukających zatrudnienia, wciąż największym utrudnieniem w jego znalezieniu są: brak ofert pracy blisko miejsca zamieszkania, brak kontaktów i znajomości oraz odpowiednich uprawnień lub wystarczającego doświadczenia. W przypadku kobiet w wieku 35-49 lat często problemem jest konieczność opieki nad dzieckiem.

Jak millenialsi zmieniają rynek pracy?

Na rynku pracy swoją obecność coraz mocniej zaznacza nowe pokolenie pracowników wychowane w erze cyfryzacji, tzw. millenialsi (urodzeni między 1980 i 2000 r.). Ostatnie badania przeprowadzone w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego pozwalają przyjrzeć się, na ile to pokolenie różni się od swoich poprzedników – osób z pokolenia X (urodzonych między 1965 r. a 1979 r.). Millenialsi, równie często jak pokolenie X, pracują na etacie (73% wobec 72%), ale znacznie rzadziej prowadzą własną działalność gospodarczą (9% wobec 13%). Jednocześnie trzykrotnie częściej niż pokolenie X są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne, które są dla nich głównym źródłem dochodu (7% wobec 2%).

Kogo szukają pracodawcy?

Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badań PARP oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego kompetencje, których najbardziej brakuje pracownikom średnich i dużych firm to m.in.: gotowość do brania na siebie odpowiedzialności, zarządzanie czasem i terminowość, samodzielna organizacja pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach stresujących. Równie ważne dla pracodawców są zdolności interpersonalne, tj. komunikatywność i jasne przekazywanie myśli, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w grupie oraz biegłe posługiwanie się językiem polskim. Pracodawcy zwrócili uwagę także na kompetencje kognitywne, czyli: uczenie się nowych rzeczy, pomysłowość, kreatywność, analizę informacji i umiejętność wyciągania wniosków.

Pełne wyniki raportu zostaną przedstawione podczas konferencji, która odbędzie się 17 września o godz. 10:00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/konferencjabkl