Aktualności | 2019-10-03
Konkurs "Pracodawca Jutra" rozstrzygnięty

Konkurs "Pracodawca Jutra" rozstrzygnięty

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono prawie 60 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy ubiegający się o nagrodę w konkursie musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, zaś udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Zgłoszenia konkursowe zostały ocenione przez trzynastoosobową kapitułę, której przewodniczył wiceprezes PARP, Adam Banaszak.

– Z naszej ostatniej edycji raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego” wynika, że znakomita większość firm dostrzega potencjał i znaczenie czynnika ludzkiego w organizacjach. Aż 89 proc. średnich i 92 proc. dużych firm inwestuje w rozwój wiedzy i umiejętności pracowników. Ale wciąż jest 10 proc. firm biernych w tym obszarze. Mam nadzieję, że wyniki naszego konkursu będą dla nich inspiracją do działań – tłumaczył Adam Banaszak, wiceszef PARP.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa.

Nagrodzeni w kategorii mikro- i małe przedsiębiorstwa

– I miejsce: InPhoTech Sp. z o.o. – firma od początku działalności (2010 r.) prowadzi rekrutację praktykantów i stażystów na stanowiska badawcze, podejmuje współpracę ze szkołami średnimi, w których patronuje nad klasami matematyczno-fotonicznymi, prowadzi zajęcia oraz warsztaty w szkołach, a także współpracuje z uczelniami wyższymi.

– II miejsce: Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o. – za projekt „Przez praktykę do sukcesu”, który realizowany jest od 2018 r. Dodatkowo firma stworzyła markę edukacyjną Akademia Podatkowa Taxmania, a od 2016 r. jest współtwórcą szkoły policealnej dla dorosłych.

– III miejsce: P.P.H.U. CAD-PRODUCTION Rosiak Brygida – firma przygotowuje we współpracy z zakładem karnym przyszłych pracowników, opracowując dla skazanych plan dydaktyczny. Skazani, oprócz wynagrodzenia, po opuszczeniu zakładu karnego otrzymują dokument z informacją o odbytej nauce i posiadanych umiejętnościach, co ma im ułatwić późniejsze znalezienie zatrudnienia.

Nagrodzeni w kategorii średnie przedsiębiorstwa

– I miejsce: Centrum Elektryczne ANIA Boguccy Sp. z o.o. – firma objęła patronatem Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Dla celów dydaktycznych udostępniła młodzieży specjalistyczny sprzęt oraz daje możliwość czerpania wiedzy od ekspertów z przedsiębiorstwa. Dla najlepszych absolwentów III klasy patronackiej oraz nauczyciela firma organizuje specjalistyczne szkolenie z zakresu programowania sterowników.

– II miejsce: Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. – firma współpracuje z kilkunastoma szkołami zawodowymi oraz technikami, prowadząc kształcenie zawodowe i praktyczne. Ponadto dysponuje bazą, która umożliwia organizację praktyk w różnych terminach, dających możliwość przygotowania do zawodu.

– III miejsce: SOLWIT S.A. – firma ma bogaty wachlarz szkoleń, których tematyka odpowiada zarówno na potrzeby firmy, jak i na zapotrzebowanie rynku. Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska w firmie. Bezpłatne szkolenia dla pracowników (miękkie i techniczne), dostęp do biblioteki oraz platforma szkoleń on-line prowadzone są w ramach Solwitowej Akademii Rozwoju. Jej budżet uwzględnia też szkolenia i kursy dostępne na rynku.

Nagrodzeni w kategorii duże przedsiębiorstwa

– I miejsce: UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. – firma od początku działalności w Polsce prowadzi działania edukacyjne kierowane do różnych grup: osób wykluczonych z rynku pracy, młodzieży i dzieci, studentów. Do konkursu firma zgłosiła autorski projekt UBSxCampus. Firma oferuje liczne wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników UBS, w tym regularne zajęcia dla studentów. Firma wspierała również studentów w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.

– II miejsce: LS Airport Services S.A. – w ramach działalności firmy powołano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych, które dało początek projektowi edukacyjnemu o nazwie LS ACADEMY. Firma działa w obszarze obsługi naziemnej na rzecz linii lotniczych oraz portów lotniczych. Program podzielono na części dedykowane pracownikom, współpracy ze szkołami oraz gronu pedagogicznemu.

– III miejsce: ERBUD S.A. – firma prowadzi działalność ogólnopolską. Jej działanie polega na wspieraniu podopiecznych domów dziecka, którzy opuszczają placówki i rozpoczynają samodzielne życie. Działanie realizowane jest za pośrednictwem powołanej przez spółkę fundacji. Spółka zaangażowała się w realizację projektu partnerskiego, który ma na celu przygotowanie podstaw programowych dla szkół branżowych.

Wyróżnieni przez środowisko branżowe

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również wyróżnienia Sektorowych Rad ds. Kompetencji:

– w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności): Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., MAN Bus Sp. z o.o.;

– w sektorze informatyki: Craftware Sp. z o.o., Intel Technology Poland Sp. z o.o., Perceptus Sp. z o.o.;

– w sektorze budownictwa: Atlas Sp. z o.o., Multiserwis Sp. z o.o.,

– w sektorze finansów: Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.;

– w sektorze turystyki: Rainbow Tours S.A., Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o. o., Hotel Warszawa Sp. z o.o.

Patronat nad programem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Naukowej.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra