Aktualności | 2019-10-09
Bezpieczeństwo w rolnictwie - konkurs filmowy

Bezpieczeństwo w rolnictwie - konkurs filmowy

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się

2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko

3. Zdefiniuj cele – stwórz program

4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany

5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy

6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

7. Daj dobry przykład i motywuj innych

Statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazują, że z roku na rok spada liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. W 1993 roku było ich aż 66 tysięcy, a w 2018 – 15 tysięcy. Dzięki większej świadomości rolników, coraz bezpieczniejszemu i nowocześniejszemu sprzętowi oraz lepszej organizacji pracy, życie i praca na wsi stają się coraz bardziej bezpieczne. Dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w światowej kampanii na rzecz wyeliminowania wypadków i chorób zawodowych rolników pt. Wizja Zero! wszystkich młodych ludzi. Już niedługo to oni będą kształtować wizerunek polskiego rolnictwa w kraju i za granicą,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie https://www.krus.gov.pl/