Aktualności | 2019-10-10
PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRACY

PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach merytorycznych, praktycznych pokazach oraz wysłuchać dobrych praktyk i wskazówek.

W programie forum znajdą się m.in. zagadnienia dot. zmian w przepisach prawa pracy w 2019 r., prewencji rentowej ZUS, kampanii „Moda na bezpieczeństwo”, kontroli wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, pracy z użyciem urządzeń transportu bliskiego, dobre praktyki w bezpieczeństwie pracy, a także ćwiczenia praktyczne.

Ideą Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa Pracy jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich jako pracowników oraz podkreślenie roli pracodawców w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/podkarpackie-forum-bezpieczenstwa-bhp-/2811632