Aktualności | 2019-10-11
Konferencje na LUMENexpo

Konferencje na LUMENexpo

– KONFERENCJA „Wybrane problemy techniki świetlnej” organizowana pod patronatem merytorycznym Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, na której poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z oświetleniem obiektów sportowych, efektywnością energetyczną drogowych instalacji oświetleniowych, oświetleniem zewnętrznym i zanieczyszczeniem światłem, symulacyjnym wspomaganiem projektowania iluminacji obiektów.

– KONFERENCJA „Najnowsze technologie w branży oświetleniowej”, którą poprowadzą przedstawiciele Biura Badawczego ds. Jakości BBJ SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lighting i podczas której omówione zostaną m.in. nowe trendy w dziedzinie wykorzystania promieniowania optycznego (Signify Poland Sp. z o.o.), temat zdrowia i inteligencji w oświetleniu, (Helvar Competence Center), zmiany zachodzące w branży oświetlenia (Luxon Sp. z o.o.), zagadnienia związane z diodami pełnego spektrum światła słonecznego – Technologia SunLike (Seoul Semiconductor Europe GmbH). Na konferencji poruszony zostanie również temat jakości wyrobów oświetleniowych podczas wykładu przygotowanego przez POL-lighting pt.: „SIWZ a ENEC i ENEC PLUS – parametry określone w postępowaniach przetargowych a rzeczywistość. Czy certyfikaty ENEC i ENEC PLUS potwierdzają wysoką jakość produktu? Na jakie parametry gmina czy powiat musi zwracać uwagę w postepowaniu przetargowym by wybrać produkt oświetleniowy wysokiej jakości, zgodny z normami”.

– KONFERENCJA „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”, na której Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. poprowadzą specjalistyczne prezentacje poruszającą tematykę systemów oceny zgodności i odpowiedzialności producentów za wyrób, badań na zgodność z dyrektywą ErP oraz europejskiej bazy danych produktów zużywających energię EPREL. Wydarzenie wzbogacone zostanie również o panel szkoleniowy pt. „Wymagania prawne rynku UE – Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg normy PN-EN 60598-1:2015”.

Więcej informacji na temat targów, szczegółowy program oraz bezpłatny wstęp dla gości poprzez rejestrację on-line na http://www.lumenexpo.pl