Aktualności | 2019-10-17
Bhp w rzeczywistości wirtualnej

Bhp w rzeczywistości wirtualnej

– Pierwsze doświadczenie, podczas którego uczestnicy seminarium szkolą się przy użyciu okularów VR przy pomocy aplikacji „Pierwsza pomoc VR”.

– Technologia VR/360: obecny status technologii, rodzaje kontentu, urządzenia VR, trendy na przyszłość.

– Drugie doświadczenie – przy pomocy aplikacji „Szkolenie PPOŻ VR”.

– Cykl Kolby – nauczanie ludzi dorosłych przez doświadczenie VR.

– Trzecie doświadczenie – przy pomocy aplikacji „Wypadek drogowy”.

– Sposób badania efektywności wykorzystania szkoleń VR.

– Case study: VR w onboardingu – PwC oraz Platforma BHP VR, sterowanie goglami, zarządzanie szkoleniami i umiejętnościami miękkimi w bhp.

– Prezentacja nowych szkoleń na platformie: Wózki widłowe – przygotowanie do egzaminu UDT, Prace na wysokości – Oculus Quest i oculus go, Ręczne prace transportowe – Oculus Quest i oculus go.

Kalendarz szkoleń oraz rejestracja dostępne na stronie: https://szkoleniabhpvr.pl/kalendarz-szkolen/