Aktualności | 2019-10-18
Eksploatacja urządzeń energetycznych

Eksploatacja urządzeń energetycznych

Celem warsztatów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

– zmian dotyczących warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

– obecnie obowiązujących określeń i definicji;

– kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;

– Ramowej Instrukcji Organizacji Pracy opracowanej na podstawie nowego rozporządzenia MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Warsztaty przeznaczone są dla:

– osób zajmujących się dozorem elektrycznym i energetycznym,

– służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych,

– osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych i elektrycznych,

– specjalistów działów utrzymania ruchu i głównego mechanika,

– specjalistów służby bhp.

Terminy i miejsca, w których odbędą się warsztaty:

– 5 listopada 2019 r. – Katowice

Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

– 22 listopada 2019 r. – Częstochowa

Siedziba Biura SYSTEM Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa

– 4-6 grudnia 2019 r. – Zakopane

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy HYRNY, ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Więcej informacji:

https://biuro-system.com