Aktualności | 2019-10-21
Firmy kuszą zdrowiem

Firmy kuszą zdrowiem

Z badania wynika jednak, że pracodawcy dużo częściej oferują abonamenty medyczne pracownikom umysłowym niż fizycznym. Obecnie 56 proc. firm oferuje pracownikom umysłowym benefit w postaci prywatnej opieki medycznej. Odsetek pracodawców proponujących taki benefit pracownikom fizycznym jest prawie dwa razy mniejszy i wynosi 30 proc. W 2015 r. różnica między obiema grupami zawodowymi była znacznie mniejsza – było to odpowiednio 24 i 20 proc. Taka różnica wydaje się nieuzasadniona, ponieważ obie te grupy w podobnym stopniu narażone są na utratę zdrowia. W przypadku pracowników umysłowych ryzyko związane jest przede wszystkim z pracą siedzącą, np. podwyższone prawdopodobieństwo zawału, udaru czy cukrzycy, natomiast w przypadku pracowników fizycznych – ryzyko wypadków przy pracy, ryzyko związane z pracą zmianową, a więc nieregularnym trybem życia, w tym pracą w nocy. Z raportu „Praca, zdrowie, ekonomia” opracowanego przez Medicover wynika wręcz, że to pracownicy fizyczni spędzają więcej czasu na zwolnieniach lekarskich niż pracownicy umysłowi, a więc to w tej grupie występuje większa przestrzeń do ograniczenia absencji w pracy. Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę, że pracodawcy pracownikom fizycznym częściej niż abonamenty medyczne oferują pakiety sportowe.

Odsetek pracodawców oferujących nowym pracownikom abonament prywatnej opieki medycznej jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Benefity te częściej są proponowane w firmach zajmujących się usługami i budownictwem niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych – odpowiednio 58 proc. do 39 proc. Również wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie. Firmy większe oferują prywatną opiekę medyczną dwukrotnie częściej od firm małych i mikro – w przypadku dużych jest to 52 proc., średnich – 40 proc. a w przypadku firm małych i mikro ten odsetek wynosi już tylko 31 proc. Wpływ ma również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Według badania 55 proc. firm z kapitałem zagranicznym oferuje swoim pracownikom abonament medyczny, a w przypadku firmy z polskim kapitałem jest to 39 proc. Następnie wpływ na atrakcyjność oferty pracy ma też lokalizacja firmy. 53 proc. przedsiębiorstw w dużych miastach oferuje nowym pracownikom prywatną opiekę medyczną. W samej Warszawie odsetek pracodawców proponujących takie pakiety wynosi ponad 65 proc. Z kolei w mniejszych miejscowościach jedynie 21 proc. przedsiębiorstw oferuje tego typu benefity. Ponadto pakiet prywatnej opieki medycznej jest najczęściej proponowany przyszłym pracownikom na stanowiskach kierowniczych – odsetek firm z takimi ofertami wynosi 74 proc. Niemal połowa (48 proc.) przebadanych ofert pracy na stanowiska specjalistyczne również zawiera informację o dostępie do abonamentu medycznej. Najrzadziej proponują pakiet medyczny pracownikom na stanowiskach niższych – odsetek takich firm wynosi tylko 27 proc.

Raport do pobrania na: https://grantthornton.pl/publikacja/firmy-kusza-pracownikow-zdrowiem/