Aktualności | 2020-05-19
Certyfikacja zielonych budynków

Certyfikacja zielonych budynków

Warto podkreślić roczny 30-procentowy wzrost liczby budynków (197 certyfikowanych obiektów), które dołączyły do niniejszego zestawienia.


Niezmiennym branżowym liderem jest sektor nieruchomości biurowych, z prawie 62-procentowym udziałem (spadek o 3% w stosunku do zeszłego roku). Najwyraźniejszą obserwacją tego okresu jest bardzo duży wzrost w liczbie certyfikowanych obiektów magazynowych. Branża logistyczno-przemysłowa coraz częściej decyduje się na certyfikację nowych inwestycji i wzmocniła swój udział do prawie 17% (z 13,3% w roku 2019). Tym samym udział powierzchni handlowych spadł o 1,5%. Sektor mieszkaniowy zwiększył swój udział do ponad 5%, hotele do prawie 2%, natomiast udział szkół pozostał praktycznie bez zmian.

Z końcem 2019 r. w Polsce dysponowaliśmy 11,2 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Jej część podlegająca certyfikacji stanowi już 76% ogółu! Jest to skokowy, 9-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nawet najwięksi sceptycy certyfikacji nie mogą nie zgodzić się z faktem, że certyfikacja w sektorze nieruchomości komercyjnych jest już standardem.
Branża handlowa notuje 38-procentowy udział powierzchni certyfikowanej w stosunku do ogółu nowoczesnej powierzchni handlowej. To utrzymanie trendu z 2019 r.