Aktualności | 2023-05-24
Powder coatings in anti-corrosion applications of steel structures – an attempt to adapt the requirements to the scheme of the PN EN ISO 12944 standard / Zastosowania antykorozyjne powłok proszkowych w konstrukcjach stalowych — próba dostosowania wymagań do schematu normy PN EN ISO 12944

Powder coatings in anti-corrosion applications of steel structures – an attempt to adapt the requirements to the scheme of the PN EN ISO 12944 standard / Zastosowania antykorozyjne powłok proszkowych w konstrukcjach stalowych — próba dostosowania wymagań do schematu normy PN EN ISO 12944