PROBLEMY JAKOŚCI
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)

PROBLEMY JAKOŚCI


Prenumerata

PROBLEMY JAKOŚCI - papierowa prenumerata roczna + wysyłka
licencja: Osobista

402.00 zł

PROBLEMY JAKOŚCI - prenumerata PLUS
licencja: Osobista

492.00 zł

Dostęp poprzez bibliotekę