O Wydawnictwie

Szanowni Prenumeratorzy!

Portal Wydawnictwa SIGMA-NOT ma nową odsłonę, aby móc w pełni korzystać z jego możliwości potrzebne jest wygenerowanie nowych kodów dostępu.

W tym celu prosimy o kontakt z naszym Zakładem Kolportażu:

telefon: 22 840-35-89
faks: 22 891-13-74
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Preferowany kontakt e-mailowy, w którym prosimy o podanie następujących danych:

  •     dane Prenumeratora/Płatnika
  •     NIP (w przypadku firm)
  •     e-mail, do którego będzie przypisana prenumerata
  •     imię i nazwisko


Nowy system logowania i dostępu do czasopism jest wygodniejszy i bardziej przejrzysty.
Portal2020 uwzględnia sugestie licznych Czytelników. Zmieniamy się dla Państwa!

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie ponad 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 34 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32, e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577