Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"January L. MIKULSKI"

Badanie systemu kablowego 220 kV DOI:10.15199/48.2018.10.42

Czytaj za darmo! »

Naturalną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest rozbudowa infrastruktury energetycznej. Uprzemysłowiony świat funkcjonuje w oparciu o ciągłość dostaw energii elektrycznej, gdzie istotnym czynnikiem staje się wydajny i bezpieczny system jej przesyłu i dystrybucji. Efektywny przesył energii elektrycznej ma obecnie kluczowe znaczenie, decydując o przewadze konkurencyjnej podmiotów i obszarów dysponujących odpowiednią infrastrukturą. W tych systemach najważniejszą rolę spełniają dystrybucyjne i przesyłowe sieci wysokich (Un = 36-150kV) i najwyższych napięć (Un ≥ 150kV) [3]. Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokiego i najwyższego napięcia poprzez system kablowy stanowi zawsze technologiczne wyzwanie. W artykule przedstawiono wyniki projektu firmy Tele- Fonika Kable S.A. (TFK) realizowanego we współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie (IEn). Projekt obejmował wykonanie badania typu systemu kablowego 220 kV, zgodnie ze standardem IEC 62067 [2]. Niniejsza norma ustala metody badań i wymagania dotyczące ułożonych na stale systemów kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe od 150 kV (Um=170 kV) do 500 kV (Um = 550 kV). Wymagania dotyczą kabli jednożyłowych oraz osprzętu do nich, przeznaczonych do zwykłych warunków montażu i eksploatacji, ale nie dotyczą kabli specjalnych i ich osprzętu, takich jak kable podmorskie, dla których może być konieczna modyfikacja badań znormalizowanych lub może być potrzebne opracowanie specjalnych warunków badania. Badania typu są to badania wykonane przed dostawą, na ogólnych zasadach handlowych, w celu potwierdzenia, że jego parametry eksploatacyjne odpowiadają przewidzianemu zastosowaniu. Wykonane jeden raz z wynikiem pozytywnym badania nie muszą być powtarzane, jeżeli dla zastosowanego kabla lub osprzętu nie wprowadzono zmian konstrukcyjnych lub w procesie technologicznym nie wprowadzono zmian, które mogłyby zmienić parametry eksploatacyjne. Identyfikacja obiektów [...]

 Strona 1