Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz PIOTROWSKI"

Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2018.07.43

Czytaj za darmo! »

Projektowanie i budowa mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich w ramach rozwoju terenowych sieci dystrybucyjnych jest jedną z najczęściej rozpatrywanych koncepcji modernizacyjnych w kontekście wdrażania idei Smart Power Grids. Z danych zawartych w [1] wynika, że przeważająca część obszaru Polski, jak i Europy to obszary o charakterze wiejskim. Obszary te charakteryzują się stosunkowo niskim zagęszczeniem infrastruktury elektroenergetycznej. Odległości pomiędzy odbiorcami końcowymi a głównymi punktami zasilającymi są na ogół dość duże, a sieć dystrybucyjna posiada strukturę promieniową. Wystąpienie zakłócenia w pojedynczej linii SN może skutkować utratą zasilania odbiorców na bardzo rozległym obszarze. Aby ograniczyć skutki awarii, część odbiorców we własnym zakresie instaluje rozproszone źródła energii, które, w razie utraty zasilania z sieci dystrybucyjnej, zapewnią pokrycie zasilania dla własnych potrzeb. Kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach wiejskich jest właśnie powstanie mikrosieci integrującej ze sobą prosumentów, odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Realizowany w latach 2016 - 2018 międzynarodowy projekt badawczy RIGRID (ang. Rural Intelligent Grid) miał za zadanie m.in. opracowanie algorytmów i opartych na nich programów komputerowych do optymalnego projektowania i sterowania pracą tego typu sieci. Głównym celem wspomnianego projektu było opracowanie systemu informatycznego, wspierającego projektantów i operatorów mikrosieci w zakresie optymalizacji pod kątem wybranej funkcji celu, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń technicznych, ekonomicznych i społecznych. Opracowane rozwiązania informatyczne zostały przetestowane w instalacji demonstracyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Puńsk w północno-wschodniej Polsce [2]. Jak już wspomniano, prace badawcze były zasadniczo prowadzone w dwóch obszarach: optymalizacji struktur nowoprojektowanych mikrosieci nis[...]

 Strona 1