Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JACEK WESOŁOWSKI"

Zastosowanie poliamidów w przemyśle skórzanym i obuwniczym DOI:10.15199/60.2018.10.2


  1. Wstęp Zastosowania poliamidów w większej skali pojawiły się po raz pierwszy około 80 lat temu i dotyczyły masowej produkcji włókien z poliamidu PA66. Fakt ten związany był z pracami W.H. Carothersa w laboratorium badawczym koncernu Du Pont de Nemours. Firma ta wprowadziła w 1938 roku na rynek amerykański włókna z tego poliamidu o nazwie Nylon. Równolegle w Europie ukazały się włókna z poliamidu PA6 o nazwie Perlon wyprodukowane w IG Farbenindustrie w Niemczech, po odkryciu przez P. Schlacka zdolności kaprolaktamu do polimeryzacji [1]. Od momentu pojawienia się oraz przez całe lata czterdzieste poprzedniego stulecia, poliamidy PA6 i PA66 stosowane były wyłącznie do produkcji włókien syntetycznych. Od lat pięćdziesiątych rozpoczyna się stopniowy wzrost ich zapotrzebowania do produkcji tworzyw poliamidowych. Tworzywa te można z bardzo dobrym skutkiem dostosowywać do specyficznych wymagań w różnych dziedzinach i znajdować dla nich coraz to nowsze i coraz to bardziej specjalistyczne zastosowania. Zdolność ta dotyczy także przemysłu skórzanego i obuwniczego. W chwili obecnej, mimo dalszej dominacji na rynku, liniowe alifatyczne poliamidy PA6 i PA66 są zastępowane w wielu aplikacjach przez nowe grupy poliamidów, takie jak poliamidy długołańcuchowe, aromatyczne czy też tzw. "tłuszczowe poliamidy" otrzymywane z kwasów tłuszczowych [7]. Nowe rodzaje poliamidów dzięki swoim oryginalnym właściwościom, nie tylko zastępują poliamidy klasyczne, ale także tworzą nowe obszary zastosowań, w których te poliamidy nie mogłyby być stosowane. 2. Otrzymywanie poliamidów, producenci Poliamidy otrzymuje się przez polikondensację lub polimeryzację określonych związków małocząsteczkowych. Istnieje bardzo duża ilość poliamidotwórczych monomerów, ale tylko nieliczne z nich znalazły zastosowanie w skali przemysłowej. O zastosowaniu w większej skali decyduje głównie dostępność oraz spodziewane korzystne własności powstającego polimeru. Do najczęściej s[...]

 Strona 1