Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Fabio LECCESE"

Subharmonics determination method based on binary successive approximation feed forward artificial neural network: a first improvement

Czytaj za darmo! »

An improvement of a feedforward artificial neural network for detecting electric network subharmonics frequencies has been realized increasing the neural network resolution. Whishing to have a quick system able to signal the presence of subharmonics in real time, It has been fixed a sampling window of 20 ms equal to a period of an ideal fundamental frequency of 50 Hz. This choice obliges to pick up only a fraction of the subharmonics period that is not ever completed inside the sampling window making the classical spectral frequency recognition method unsuited. This obliges to transfer the problem of the their recognition on the neural network trained phase obtained by an appropriate discretization of the training set. The binary successive approximation structure has the merit of the scalability exploited in this article to increase the resolution than previous work. The net has been widely tested on synthesized signals. Streszczenie. Zaproponowano ulepszenie jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych do wykrywania subharmonicznych w sieci elektroenergetycznej przez zwiększenie rozdzielczości sieci neuronowych. Aby uzyskać system szybkiego wykrywania subharmonicznych w czasie rzeczywistym, ustalono okno pobierania próbek równe 20 ms. Wybór ten powoduje rejestrację tylko części okresu subharmonicznej, co wykluczaa klasyczne metody spektralne.. Sieci neuronowej szkolono przez odpowiednią dyskretyzację zbioru danych treningowych. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanego systemu. (Wykrywanie składowych subharmonicznych za pomocą binarnych jednokierunkowych sieci neuronowych o krokowej aproksymacji). Keywords: Artificial Neural Network, Binary Successive Approximation, Electric Network Subharmonics. Słowa kluczowe: Sztuczne sieci neuronowe, sukcesywna aproksymacja binarna , subharmoniczne w sieciach elektroenergetycznych. Introduction In the last years, the problem of the definition of the voltage quality has became particularly [...]

Wavelets and Hilbert Transform for detection of short disturbances in electrical power networks

Czytaj za darmo! »

In electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing methods: Wavelets and Hilbert Transform (HT). Methods were tested under different conditions of noise and harmonic distortion (THD) showing the Hilbert Transform can be used as a valid approach for this type of phenomena. Streszczenie. W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch różnych metod przetwarzania sygnałów: falek i transformaty Hilberta (HT). Metody te były badane przy różnych poziomach szumu i zniekształceń harmonicznych (THD). Stwierdzono przydatność HT do analizy krótkich przebiegów przejściowych i zakłóceń oraz podobnych zjawisk. (Falki i transformata Hilberta do wykrywania zakłóceń w krótkim czasie trwania w sieciach elektroenergetycznych) Keywords: Power Quality, Wavelets, Hilbert Transform, voltage dips, transients. Słowa kluczowe: jakość energii, falki, transformata Hilberta, zapady napięcia, przebiegi przejściowe Introduction Electric power quality has become an important area of interest in power systems, studied from a wide number of points of view: technical and scientific summarized in [1,2,3], in the field of economy, of social sciences and legal aspects of power quality [4,5,6,7,8] with emerging perspective of the Perceived Power Quality [7]. For this purpose there are many of electric parameters that help to describe the phenomena as a whole are reported in relevant standards. In this context, we consider disturbances as the temporary deviation of the steady state [...]

 Strona 1