Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Matti LEHTONEN"

Lightning Performance of MV Underground Cables with Shield Wire

Czytaj za darmo! »

Lightning protection of medium voltage underground cables is studied in this paper. Simulation of an underground cable with a shield wire is made to investigate protection against lightning discharges around the cable. The performance of the protection scheme is investigated with the Finite Element Method (FEM) considering different soil structures and resistivities. Finally, the failure rates of the underground cable with and without a shield wire are compared based on the real lightning statistics in Finland. It is expected that the results will further understanding of the need for lightning protection on medium voltage underground cables. Streszczenie. W artykule podjęto próbę określenia zagrożenia piorunowego ułożonych w ziemi kabli średniego napięcia z przewodem odgromowym. Wyk[...]

Heavy loading conditions studies by optimal UPFC on a real Finnish 110 KV network to solve technical problems of 2020

Czytaj za darmo! »

Unified Power Flow Controller (UPFC) has effective options to deal with most of the technical problems in the power system operation. This ability gives to UPFC the power to control the voltage profile and the transmission lines flow simultaneously. In this paper, we define the optimal locations and settings of UPFC using the Genetics Algorithm (GA) to solve real technical problems in a real Finnish network, Helsinki HELENSÄHKÖVERKKO OY 110 KV NETWORK, specially solving the transmission lines overloading at heavy loading operations of Year 2020. Streszczenie. Unified Power Flow Controller (UPFC) ma możliwości skutecznego rozwiązywania większości problemów technicznych w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego. Ta umiejętność istnieje dzięki kontroli napięcia i przepływu linii przesyłowych jednocześnie. W niniejszej pracy określono optymalną lokalizację i ustawienia UPFC za pomocą algorytmu genetycznego (GA) do rozwiązywania rzeczywistych problemów technicznych w rzeczywistej sieci fińskiej, sieci Helsinki HELENSÄHKÖVERKKO OY 110 kV, pokazano specjalne rozwiązania wobec przeciążenia linii przesyłowych spodziewanych w 2020 roku. (Badania spodziewanego przeciążenia fińskiej sieci elektroenergetycznej i optymalizacja UPFC w rzeczywistych warunkach pracy sieci 110 kV dla rozwiązania problemów związanych ze zmianami w roku 2020) Keywords: Optimal UPFC, GA Chromosomes, Heavy Loading, Fitness Function. Słowa kluczowe: optymalizacja UPFC, algorytm genetyczny, funkcja dopasowania Introduction Unified Power Flow Controller (UPFC) is the most versatile FACTS controller for the regulation of voltage and power flow of a transmission grid. The steady state and dynamic models of the UPFC are investigated in many publications. In steady state, model of the UPFC may consist of two equivalent voltage sources (with controlled magnitude and phase angle) in series with the transformers’ impedance [1]-[3]. The application mode of UPFC can be adjus[...]

 Strona 1