Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kajetan Terlecki"

Wyznaczenie parametrów kombinacji liniowej Geometry-Free na podstawie obserwacji GPS ze stacji referencyjnej GEOP DOI:10.15199/59.2015.11.3


  Zapoczątkowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii - GUGIK projekt budowy polskiej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS stał się fundamentalnym stymulatorem w procesie usprawnienia i przyspieszenia pracy geodezyjnej z użyciem nowoczesnej techniki satelitarnej. Również pozostałe komponenty (głównie komercyjne), tj. sieci TPI NETPro i SmartNET (o zasięgu ogólnopolskim) oraz VRSnet i NadowskiNET (o zasięgu regionalnym) umożliwiają w swoich usługach wysoką dokładność finalnego produktu pomiarowego, jakim są wyznaczane współrzędne [5]. Wszystkie wymienione podmioty zamierzają albo już wprowadziły odpłatność za swoje usługi serwisowe, czyniąc z tego jeden z podstawowych dochodów utrzymania i konserwacji pracy systemu. Taka sytuacja spowodowała, iż pomysł czy wręcz idea budowy samodzielnie pracującej stacji referencyjnej wydaje się sensownym i rozważnym posunięciem. Do tej pory koncepcja instalacji pojedynczej stacji referencyjnej nie miała zbyt wielu zwolenników ze względu na nieodpłatność systemu ASG-EUPOS do połowy roku 2014. Dodatkowo pojedyncza stacja referencyjna umożliwia tylko stosowanie serwisu Real Time Kinematic - RTK (poprawki z pojedynczej stacji), co może stanowić pewne ograniczenie, jeśli chodzi o jakość dystrybuowanych korekt różnicowych przez operatora stacji w czasie prawie rzeczywistym oraz wprowadzać stały błąd systematyczny pomiaru wektora pomiędzy stacją bazową a odbiornikiem ruchomym. Nie wolno zapominać także o możliwości wystąpienia awarii stacji referencyjnej lub jej zniszczenia, co z kolei powoduje przesunięcie czasowe wykonywania prac geodezyjnych. Jednakże obecnie jest to optymalne rozwiązanie dla prywatnych firm geodezyjnych (o słabej rozpoznawalności na rynku geodezyjnym) lub dla zrzeszonych geodetów, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze lokalnym (czytaj gminy, powiatu lub regionu). Ogromnym wsparciem dla koncepcji uruchomienia pojedynczej stacji referencyjnej mógłby stanowić fakt wd[...]

 Strona 1