Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Gutowski"

XXVI Radomskie Dni Techniki - otwarcie Centrum Kompetencji Fotowoltaicznej


  18 października 2013 r. w siedzibie Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostało otwarte Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych. Uroczystość poprowadził prezes Oddziału Radomskiego - Jacek Szydłowski przy współudziale pozostałych członków zarządu Oddziału Radomskiego: Wiesława Michalskiego, Joanny Perkuszewskiej, Dionizego Saniawy i Bogusława Strzelca. Centrum powstało z myślą o szkoleniu praktycznym i teoretycznym przyszłych instalatorów mikro- i małych systemów fotowoltaicznych. Jest przygotowane do uzyskania akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z zapis[...]

Fotowoltaika w warunkach polskich DOI:10.15199/74.2015.12.1


  Artykuł został napisany z myślą o przełamaniu fałszywego przekonania, że odnawialne źródła energii, a zwłaszcza fotowoltaika, stanowią zagrożenie dla energetyki klasycznej, opartej na źródłach nieodnawialnych. Wieloletnie zaniedbania we wprowadzaniu tej technologii pozostawiają Polskę w tyle poza głównym nurtem rozwoju tego sektora. Istnieje błędne przekonanie, że nas nie stać, że jest to drogie. Wielokrotnie w życiu jest tak, że zaniechania słusznych działań prowadzą do jeszcze większych kosztów w przyszłości. Obecnie na świecie żyje ok. 7 mld ludzi, a z roku na rok populacja wzrasta średnio o 80 mln. Cywilizacja techniczna, kultura i sposób życia obracają się wokół: wytwarzania, rozprowadzania i konsumpcji energii. Z każdym rokiem, wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego, potrzeby energetyczne świata wzrastają, gdyż człowiek potrzebuje jej do prowadzenia produkcji przemysłowej i rolnej, a także: transportu, edukacji, kultury i rozrywki. Praktycznie każda dziedzina życia wykorzystuje energię. W ujęciu globalnym klasyczne, konwencjonalne źródła energii pokrywają aż 86% zapotrzebowania ludzkości na energię, przy czym dominuje: ropa naftowa (34,8%), węgiel (23,5%) oraz gaz ziemny (21,1%). Udział odnawialnych źródeł energii sięga ok. 14%. Wyczerpywanie się na Ziemi naturalnych surowców (zwłaszcza energetycznych), po raz pierwszy na szeroką skalę objawiło się w latach 70. Od tamtej pory wiele środowisk eksperckich i naukowych zauważyło, że stały wzrost zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii, a zwłaszcza energię elektryczną, powoduje przyspieszone wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł surowców energetycznych. Od wielu dekad panuje przeświadczenie, zakodowane w świadomości człowieka, że Ziemia jest dla ludzkości trwałym fundamentem. Niemniej jednak działania oparte na maksymalnym wykorzystaniu zasobów i sił przyrody dla swego rozwoju, przyczyniają się do uświadamiania, że trwałość fundamentalnej pozycji globu ziemskiego jes[...]

 Strona 1