Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr LOSKA"

Zastosowanie praktyczne izolatorów cyfrowych w aplikacjach iskrobezpiecznych DOI:10.15199/48.2018.05.34

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie izolatorów cyfrowych w aplikacjach iskrobezpiecznych jest uwarunkowane spełnieniem wymagań określonych we właściwych normach: 1. PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania [1] 2. PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe - - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i" [2] 3. PN-EN 60079-25:2011 + AC:2014-08 Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne [3]. Spełnienie wymagań narzuconych w wymienionych normach wiąże się z ograniczeniem poszczególnych parametrów pracy tych elementów do wartości określonych przez producenta, warunkującym ich bezpieczne stosowanie. Karty katalogowe izolatorów cyfrowych typu iCoupler® firmy Analog Devices, oraz typu ISO firmy Texas Instruments zawierają ograniczenia poszczególnych parametrów pracy tych elementów, warunkujące ich bezpieczne stosowanie: 1) moc wydzielona w obudowie, 2) lub prąd zasilania stron pierwotnej i wtórnej, 3) oraz prąd wejścia lub wyjścia izolatora stron pierwotnej i wtórnej. 4) napięcie zasilania, napięcie na wejściu, napięcie na wyjściu. Powyższe warunki stosowania izolatorów cyfrowych w aplikacjach iskrobezpiecznych są opisane w artykule [4]. Zastosowanie środków pozwalających spełnić te wymagania w przypadku opisywanych elementów implikuje ich pracę w nietypowych warunkach. Skutkuje to częściową i zależną od stopnia odstępstwa od warunków nominalnych degradacją funkcjonalności (zwłaszcza maksymalnej szybkości pracy). W dostępnej literaturze brakuje porównania rozwiązań, rozpoznania właściwości i parametrów dla aplikacji z wykorzystaniem izolatorów cyfrowych w szybkich interfejsach w urządzeniach/systemach iskrobezpiecznych, natomiast na rynku brakuje izolatorów dedykowanych dla takich aplikacji. Separacja była dotychczas stosowana głównie dla interfejsów zewnętrznych, do przesyłania danych na większe odległości z niezbyt dużymi prędkościami. W arty[...]

 Strona 1