Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Cholewicki"

Ściany prefabrykowane we współczesnym budownictwie europejskim

Czytaj za darmo! »

Elementy ścian nośnych są w stanie przenosić wszystkie obciążenia pionowe przekazywane przez elementy ścian znajdujące się powyżej oraz stropy poszczególnych kondygnacji (fotografia 1). Zewnętrzne ściany nośne najczęściej wykonywane są jako warstwowe, składające się z warstwy konstrukcyjnej znajdującej się od wewnątrz budynku, przenoszącej całość obciążeń, warstwy izolacyjnej oraz warst[...]

Prefabrykacja pokonuje bariery wysokości

Czytaj za darmo! »

Wartykule przedstawimy przykłady wysokiego budownictwa prefabrykowanego omawiane podczas międzynarodowego seminarium na Politechnice Krakowskiej, które odbyło się w ubiegłym roku przy okazji zebrania Komisji fib "Prefabrykacja" (autorzy jako członkowie tej Komisji byli organizatorami obu wydarzeń). Ranga prefabrykacji w budownictwie europejskim stale rośnie. W tej technologii wznoszone [...]

Sprężone płyty kanałowe typu hc dużej rozpiętości

Czytaj za darmo! »

Obecnie mimo kryzysu zainteresowanie zastosowaniem płyt hc w świecie jest powszechne. Powstały nowe duże rynki zbytu, np. w Chinach, Afryce Południowej, krajach Dalekiego Wschodu, Ameryce Południowej (np. w Brazylii) oraz w Australii. Roczna produkcja tych elementów w skali światowej przekracza 50 mln m2. Obserwuje się postęp w zastosowaniu wielkogabarytowych płyt hc określonych mianem elementów "jumbo", a ponadto opracowano nowe rozwiązania o charakterze konstrukcji mieszanych, m.in. płyty hc stosowane w kombinacji ze stalowymi konstrukcjami nośnymi (np. belkaDeltabeam). Kontynuowane są również prace badawcze i rozwojowe dotyczące m.in. odporności na ścinanie, odporności pożarowej płyt hc, a także różnych rozwiązań konstrukcyjnych oparcia płyt na podporach (generujące lub nie podporowy moment zginający). Z uznaniem należy podkreślić, żewostatnich latachwpolskimbudownictwie płyty hc znajdują szerokie zastosowanie (fotografie 1 i 2). Momentem przełomowym było ukazanie się normyPN-EN1168: 2005Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe (z poprawkami), która stanowi w pewnym stopniu wypełnienie luki pomiędzy Eurokodami EC1 ÷ 4 w różnym stopniu dotykającymi problematyki płyt hc i ich praktycznego zastosowania. Spośród dokumentów międzynarodowych ukierunkowanych na specyficzne zagadnienia dotyczące projektowania konstrukcji z płyt hcwymienićmożna: ● istniejący od wielu lat dokument fib [Precast prestressed hollow core floors, Recommendations fib, 1988] będący obecnie przedmiotemprzedłużającej się nowelizacji; ● dokument Komisji fib "Prefabrykacja" omawiający szereg specyficznych zagadnień projektowych; ● kompendium wiedzy o połączeniach zgromadzone w dokumencie Komisji fib "Prefabrykacja" [Structural connections for precast concrete buildings, Chapter "Examples of analysis of accidental collapse mechanism", Bulletin fib 43: Guide to good practice, February 2008]. Uciąglenie i nadbetonowanie stropu[...]

Nowa norma PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe – część 1: Belki


  Komitet Techniczny nr 195 ds. Prefabrykatów z Betonu wprowadził w 2011 r. do praktyki normę PN-EN 15037-1 w polskiej wersji językowej. Obecnie jest ona w fazie akceptacji przez prezesa PKN i będzie wydana drukiem. Zestaw dostępnych w języku polskim norm dotyczących elementów prefabrykowanych powiększył sięwten sposób do kilkunastu pozycji. Ponadto pojawiła się kolejna (trzecia) norma dotycząca stropów, które mogą być o konstrukcji zespolonej. Wcześniej ukazały się następujące normy: PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu - sprężone płyty kanałowe oraz PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu - elementy stropowe płytowe. Norma jest dokumentem obszernym, objętość jej dochodzi do 100 stron, poruszonowniej szereg zagadnień specjalnych. Normę stanowi część zasadnicza o objętości ok. 30 stron oraz 13 załączników. Naszym zdaniem opracowanie tych załączników było w pełni uzasadnione, gdyż ranga omawianych zagadnień szczegółowych wymaga tak dokładnego ujęcia. Niektóre rozstrzygnięcia mogą okazać się kontrowersyjne, ale na pewno są nowatorskie i aby je przeanalizować, niema innego sposobu postępowania, niż skierowanie dokumentu do praktyki. Tak postąpiły wymienione we wstępie do normy inne kraje członkowskie UE. W załączniku B przedstawiono zakres typologiczny belkowo-pustakowych syste[...]

 Strona 1